Nå ber informasjonssjefen i HEF, Jens Brun-Pedersen, om at utdanningsminister Kristin Clemet tar affære mot det tette samarbeidet mellom kirke og skole. I et brev til statsråden hevder HEF at det er vanskelig å få brutt den lange kirkelige tradisjonen med å betrakte skolen som en misjonsmark.

Brun-Pedersen viser til at Kirken selv oppgir at en av målsettingene med det kirkelige barneåret er å styrke samarbeidet mellom kirken, skolen og barnehagene. HEF reagerer også på at biskop Hagesæther holdt gudstjeneste sammen med småskoletrinnet i Austevoll kommune, da han lanserte barneåret sist onsdag.

Etter lanseringen av Kirkens barneår i Bjørgvin ber HEF-ledelsen om at statsråd Clemet rydder opp for å hindre at skolen og barnehagen blir en åndelig markedsplass. Clemet må også sørge for at det blir et tydelig skille mellom læring og forkynnelse, kreves det.

Brun-Pedersen hevder at Kirken og velmenende lærere og rektorer med flertallets fremdeles valser over annerledes tenkende på livssynsområdet i norske skoler. Bispe— og prestebesøkene florerer i skolen godt legitimert av kristne formålsparagrafer og sjenerøs prioritering av den kristne religionen i KRL-faget, mener han.