• Frps barnehagepolitikk vil alene føre til det største tilbakeskrittet for barneomsorg, likestilling og integrering noensinne i moderne norsk historie.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre rettet kraftig skyts mot Siv Jensens politikk da han talte til årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti i ettermiddag.

Frp-modellen

Støre viste til at en Frp-modell der de statlige barnehagemidlene følger det enkelte barn, vil føre prisen på en barnehageplass opp i 10.000 kroner måneden.

— Vi vet at det er de som trenger det mest, lavtlønnede kvinner og innvandrerkvinner, som kommer til å utebli som følge av den metoden. Og det vil gå ut over de barna som trenger barnehagen mest, sa Støre.

Kvinner uten arbeid

Han mener norsk integreringsdebatt må sette søkelyset på det som skjer bak lukkede dører. Det finnes en stor gruppe kvinner i Norge som ikke får frihet til arbeid, utdanning og norskopplæring.

— Her ligger det er en svakhet ved det norske samfunnet som bryter med våre frihets og likestillingsprinsipper.

Støre hadde ikke mye godt på si om nivået på integreringsdebatten de siste ukene.

Integreringsdebatten

  • Debatten om integrering og inkludering skal vi tørre å ta, men vi skal ta den på våre premisser og ikke på FrPs, sa Støre.

— Skal vi tilpasse oss det nye, norske «vi» eller stå mistenksomme i to leire og ilegge hverandre holdninger? Noe av det farligste som er, er gruppetenkningen, sa Støre fra talerstolen.

I tillegg til integreringspolitikk, trakk han frem velferdsutbygging og utenrikspolitikk som sentrale tema for Ap i valgkampen

Hva mener du om Støres utspill? Si din mening i feltet under!

Ørjan Deisz