— Vi hadde null utbytte av kurset, sier Merete Vikøren, Linda Nilsen, Britt Jane Berg og Beatriz Larsen.

Flere kursdeltakere i 2005/2006 og 2006/2007 deler denne oppfatningen. De tok opp lån for å finansiere blomsterdekoratørkurset, men har slitt med å få jobb etterpå. Nå er de uten jobb, og med lån som må betjenes.

— Jeg hadde store forhåpninger til dette kurset. Men det meste var kaos. Vi fikk ikke den oppfølgingen og undervisningen vi hadde krav på og betalt for, sier Merete Vikøren.

Hun tok ut stevning for å få kurspengene tilbake. Kort tid før saken skulle opp for Bergen tingrett nå i februar, inngikk hun et forlik med AOF.

Også andre deltakere syntes undervisningsopplegget var så elendig at de har vært nær ved å gå til sak.

— Vi gikk til forliksrådet, men godtok at vi slapp å betale den siste regningen på 6000 kroner, sier Britt Jane Berg og Linda Nilsen.

**Les også:

— Under enhver kritikk**

Misnøye på flere kull

Misnøyen stammer ikke bare fra undervisningen et enkelt år.

  • Hva mener dere var galt med kurset?
  • Flere ting. Praktisk undervisning ble erstattet med hjemmelekser. Vi hadde en lærer som ikke var kompetent. I tillegg skapte det problemer at NAV hadde meldt på kursdeltakere som kanskje ikke var topp motiverte, eller som trengte tett oppfølging, sier de fire kvinnene.
  • Flere av dem som kom fra NAV, fikk heller ikke den behandlingen de hadde krav på, supplerer Britt Jane Berg.

**Les også:

— Uproblematisk, sier AOF-topp**

Beatriz Larsen, opprinnelig fra Brasil, ble påmeldt av NAV.

  • Jeg var motivert og gledet meg til kurset, men det kostet meg helsen. Jeg ble herset med fordi jeg snakket dårlig norsk, sier hun.
  • Vi som var friske før kurset, ble også nedfor, sier Merete Vikøren.

Kvinnene sier de møtte liten forståelse da de tok problemene opp med AOF-ledelsen.

  • Vi klaget både muntlig og skriftlig, men det tok lang tid før vi fikk svar, sier Britt Jane Berg.

Angrer

Deltakerne angrer på at de tok opp lån og meldte seg på AOF-kurset.

  • Det er også dumt at NAV kaster bort penger på slike kurs som er til ingen nytte. Jeg vil be andre tenke seg nøye om før de begynner på tilsvarende kurs, sier Beatriz Larsen.

Andre kursdeltakere føler de hadde utbytte av blomsterdekoratørkurset.

  • Kurset svarte til forventningene, sier Trine Halle, som tok det i 2006/2007, samtidig med Merete Vikøren.
  • Det samme gjør jeg, sier Rikke Frisch fra årets kull.
Marita Aarekol