Etter det BT erfarer, er det ingen av Kvinnslands overordnede som mener at kritikken rammer ham så hardt at han ikke kan få toppjobben i helseforetaket.

– At kritikken skulle få følger for personalet er ikke tema, understreker fungerende administrerende direktør, Anne Sissel Faugstad.

– Konklusjonene i Helsetilsynets rapport vil neppe forsinke ansettelsesprosessen av ny administrerende direktør, sier styreleder Ranveig Frøiland.

Kvinnsland, i dag viseadministrerende direktør i Helse Bergen, er aktuell for stillingen som administrerende direktør – om han selv ønsker det. Spørsmålet er om han selv føler at kritikken er for belastende til at han kan leve med den som øverste sjef.

BT lyktes ikke å komme i kontakt med Kvinnsland i går. Ved informasjonsavdelingen i Helse Bergen fikk BT i går opplyst at kun Faugstad skulle kommentere rapporten.

En vekker for Helse Bergen

For sykehusledelsen er konklusjonen i rapporten en vekker.

– Kritikken retter seg mot tre situasjoner som oppsto i løpet av de nesten fem månedene vi hadde pasienten hos oss. Dette er kritikk vi selvsagt må ta meget alvorlig. Rapporten skal brukes til læring og forbedring, sier Faugstad.

Hun sier hun er glad for at Statens Helsetilsyn har gått så grundig inn på hvordan Kristina Hjartåker ble behandlet, og hvordan kommunikasjonen mellom sykehuset og de pårørende skjedde.

– Rapporten understreker at alle våre pasienter er unike. Konklusjonene bekrefter også at vi aldri kan få gode nok generelle rutiner på kommunikasjon. Hver eneste pasient har krav og rett på en individuell behandling – også når det gjelder kommunikasjon, understreker direktøren.

aasen

– Hvordan blir den videre behandling av rapporten i Helse Bergen?

– Rapporten er tatt til etterretning. Jeg kommer selvsagt til å informere styret om konklusjonene i første styremøte. Det er også naturlig at eieren, Helse Vest, blir informert om innholdet. Utover dette vil det ikke bli noen formell behandling av rapporten, sier Faugstad.

Anne Kverneland Bogsnes, som var administrerende direktør de fem månedene Kristina Hjartåker var pasient på sykehuset, ønsker ikke å kommentere rapporten.

– Jeg har lagt det som skjedde i min tid i Helse Bergen bak meg, sier hun.

Heller ikke styreleder Frøiland ville i går kommentere rapporten.