— Det er helt utrolig at statsråden overlot ansvaret for sikkerhetsprosjektet og stengingen av Grubbegata til en statssekretær, i et så viktig prosjekt, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (FrP)

Gjør som SMK sier

— Når Statsministerens kontor ringer og ber meg om å stille på et møte, ja, da gjør man som man blir fortalt, sier Heidi Grande Røys, som samtidig understreker at «det politiske ansvaret for oppfølging etter at et vedtak var fattet, lå hos meg».

Stortingshøringen om Gjørv-kommisjonens rapport etter terrorangrepene i Oslo, går i dag i dybden i spørsmål rundt sikringen av regjeringskvartalet og stenging av Grubbegata. Det var hovedferdselsåren fram til de mest sentrale regjeringskontorene i Oslo sentrum. Sikringen av regjeringskvartalet har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) hatt ansvaret for. Som tidigere FAD-minister står vurderingene til Heidi Grande Røys sentralt.

Grande Røys fortalte på høringen i dag at hun - i 2007 - ble klar over at sikkerhetsprosjektet sto i fare for å bli stoppet i den kommunale planprosessen. Hun gjorde da to ting:

Fortalte om bombesimulering

— Jeg fikk lov til å ta med meg en PC med sikkerhetsgraderte opplysninger ut av departementet fordi jeg ønsket å vise bombesimuleringene i regjeringskvartalet til min partileder, Kristin Halvorsen. Vi drøftet saken, og Kristin rådet meg til å skrive et notat til Statsministerens kontor (SMK) for å få saken opp i regjeringens underutvalg, sier Grande Røys.

— Det fikk jeg ikke gjennomslag for, sier hun og legger til at det ikke er noe oppsiktvekkende med det. I stedet fikk Grande Røys en telefon.

Statssekretæren tar over

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor, bekreftet i går at det var han som fulgte opp notatet, etter «en påtegning fra statsministeren hvor han ba meg om å følge opp saken». Schjøtt-Pedersen har vært statsråd siden 2009. På tidspunktet SMK kalte Heidi Grande Røys inn til et møte om sikkerhetsprosjektet, var Schjøtt-Pedersen statssekretær på Statsministerens kontor.

— Jeg var fornøyd med å få til et møte med Schjøtt-Pedersen. Det fungerte som en ansvarsavklaring for meg, siden det ble avklart at Schjøtt-Pedersen skulle følge opp saken overfor Oslo kommune.

Grande Røys ble i høringen ikke spurt om hvordan hun, som ansvarlig statsråd, ble informert om oppfølgingen av statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen etter dette møtet. Svaret er at hun ikke ble informert, opplyser Grande Røys til Bergens Tidende.

Grande Røys erkjente i høringen at hun ikke fullt ut så viktigheten av å få stengt Grubbegata før 22. juli. Det betyr ikke at hun tar selvkritikk:

— Jeg kan ikke se at så mye kunne vært gjort annerledes, sier hun.