Det var folkefest i Vågsøy då den nye riksveg 617 mellom Måløy og Raudeberg opna for tre år sidan.

Uventa problem

No kjem bakrusen i form av eit saftig søksmål mot Sogn og Fjordane fylkeskommune, som eig den nye riksvegen.

Mesta vann anbodskonkurransen med ein pris på 73,8 millionar kroner, som inkluderte 2,8 kilometer veg, ein 660 meter lang tunnel og 2,9 kilometer gang— og sykkelveg. I tillegg bestod arbeidet av 2,5 kilometer kabelgrøft og ein noko kortare distanse med vassleidning.

Arbeidet vart ferdig som planlagt, men ikkje utan uventa problem for entreprenøren.

Mekling og rettssak

  • Vi meiner at fjellet vi arbeidde med på dette prosjektet var av ein mykje hardare type stein enn det som gjekk fram av anbodspapira, seier kommunikasjonssjef Erik Knut Riste i Mesta. - Dette medførte auka kostnader for oss, og desse kostnadene ønskjer vi no å få dekka. Det dreier seg om 2,5 millionar kroner.

Partane skal møtast til rettsmekling i midten av november. Skulle dei ikkje bli samde der, går saka til hovudforhandling i Fjordane tingrett på nyåret.