Blant flere av de berørte kommunene i Hardanger er det tegn til en viss oppmykning. Mens man tidligere har stått samlet om at sjøkabel er eneste akseptable løsning, var det i går flere nyanser.

Både Kvam og Eidfjord har gjort kommunestyrevedtak som åpner for luftspenn som en plan B.

Vil skjerme Kvamskogen

— Men dersom det likevel blir luftspenn, da ønsker vi oss det såkalte alternativ 3, som går lenger inn i fjellene nesten opp mot Hamlagrø, sier Kvam-ordfører Astrid Farestveit Selsvold (Ap).

Det alternativet er skrinlagt av NVE, og derfor ikke søkt om konsesjon. Selsvold mener utvalgenes konklusjon om at det ikke haster med kraftlinjen, kan benyttes til å utrede alternativ 3 på nytt.

— Det vil skjerme Kvamskogen, som er Norges tredje største hytteområde. Derfor er det fortvilende at regjeringen satte i gang bygging der allerede i hør, men foreløpig er det bare betongarbeider som er gjort, sier hun.

— Finnes mellomløsninger

Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland (Ap), tidligere leder i folkeaksjonen mot kraftlinjen, åpner også opp for alternative løsninger.

— Sjøkabel er det beste alternativet, og 2. juli-vedtaket er det verste. Men mellom der finnes det mange muligheter, som vi bør ta oss tid til å utrede, sier han.

Mona Hellesnes (V), ordfører i Ulvik, står knallhardt på at kun sjøkabel er godt nok.

— Utvalgene viser at det å flytte den forslåtte linjetraseen bare gjør vondt verre. For oss finnes det ikke noe alternativ til sjøkabel, sier hun.

Flere av de berørte partene snakket om kompensasjonen regjeringen har lovet kommunene.

— Den må være adskillig høyere enn de 100 millionene regjeringen har snakket om, sa Astrid Farestveit Selsvold.

— Å være vertskap for kraftanlegg er en nedadgående verdi, fortsatte hun, og antydet at en oppheving av taket på eiendomsskatt fra slike anlegg kunne være en god kompensasjon.