Du kan følge bystyret direkte her

Debatten om bybudsjettet er i full gang i bystyret. Selv om det ikke er spenning rundt resultatet når bystyret senere i dag skal stemme over budsjettet, benyttet partiene anledningen til angripe hverandres budsjettforslag i debatten.

Harald Schjelderup, Arbeiderpartiets gruppeleder, brukte sitt innlegg til å ta en omkamp på mange av sakene der Ap og byrådet har vært på kollisjonskurs de siste årene.

-Når vi leser byrådets innledning i budsjettet dominerer selvskrytet. Kun én setning på åtte sider antyder en bekymring, nemlig at finanskostnadene vil øke. Min spådom er at dette er siste gangen på flere år et byråd, uansett politisk sammensetning, kan fare med en slik harelabb over den alvorlige økonomiske utviklingen i Bergen kommune, innledet Schjelderup.

Han viste blant annet til skoleforfallet i kommunen.

-Ikke bare må det investeres samtidig som potten til vedlikehold skrus betydelig opp. Det pøses også ut penger på midlertidige tiltak som burde være unødvendig, men som må gjennomføres fordi byrådet sov i timen i flere år og derfor konstant er på etterskudd, sa Schjelderup.

-Høyre-bløff

To andre illevarslende tegn i tiden, har stikkordene BKK og premieavvik, fortsatte han.

-Vi må forberede oss på lavere kraftpriser og mindre årlige utbytter fra BKK. Vi husker at Harald Victor Hove i 2011 tok til orde for et regnværsfond, slik at Bergen hadde en buffer mot dårligere tider. Men vi hadde jo et slikt regnværsfond, bokstavelig talt, gjennom fond i BKK. Det ble imidlertid tappet av byrådet for å kompensere for reduksjonen av eiendomsskatt, sa han i talen sin.

Premieavviket handler om forskjellen mellom hva kommunen har innbetalt og kostnadsført av pensjonspremie. Som BT tidligere har skrevet, er etterslepet nå på 2,2 milliarder kroner.

-Premieavviket er særlig interessant når vi tenker på høyresidens bløff om milliardunderskuddet fra 2003. Realiteten er også at en viktig del av underskuddet var at det daværende Ap-sentrum-byrådet hadde utgiftsført for mye pensjonspremie. Altså i praksis det motsatte av det som skjer nå, hevdet Schjelderup.

-Uansvarlig av Ap

Høyres gruppeleder, og ny leder for finanskomiteen, Dag Skansen svarte med å gå til angrep på Aps alternative budsjett, som han mener er uansvarlig.

-Arbeiderpartiet vil bruke 215 millioner kroner mer enn byrådspartiene. Det er mange gode formål, men spørsmålet er hvor de skal hente pengene fra. Blant annet har partiet lagt inn at de skal spare utgifter på mindre bruk av konsulenter. Men å hyre konsulenter til kortidsprosjekter er langt bedre økonomi enn å ansette folk i faste stillinger til å gjøre den samme jobben. Hvis man kutter konsulentene, hvem skal da gjøre jobbene som trengs? spurte Skansen.

Schjelderup svarte at den planlagte effektiviseringen på 20 millioner kroner er et beskjedent beløp.

-Hvis ikke vi klarer det engang, har kommunen et stort problem, sa han.

Ingen endringer

Skansen mener byrådspartiene har tatt de nødvendige prioriteringene.

-I budsjettet for 2014 er prioriteringskampen helt klart vunnet av to viktige primæroppgaver: oppvekst og helsefeltet. Det er bra og helt riktige prioriteringer fra byrådet, sa han.

Budsjettdebatten fortsetter hele dagen, og det forventes at voteringen over budsjettet skjer rundt klokken 17. Byrådets forslag til budsjett vil da trolig bli vedtatt omtrent uendret.