Veitrafikksentralen i Hordaland har registrert antall timer høyfjellsovergangene har vært stengt på grunn av uvær i vinter frem til utgangen av mars måned.

Tallene viser at Rv 7 har hatt ekstremt dårlig regularitet (åpen, fri ferdsel) i forhold til de fire andre høyfjellsovergangene denne vinteren.

Rv 7 har vært stengt 615 timer i denne perioden. Problemene med å holde veien åpen for trafikk har vært langt mindre på E134 Haukelifjell. Der har veien vært stengt i 42 timer.

Problemene med stengte høyfjellsveier eller kolonnekjøring har fortsatt i april. Tallene for inneværende måned er ikke klare ennå.

Tilsvarende tall for hele vinteren i fjor viser at Rv 7 var stengt i 154 timer, hadde 452 timer kolonnekjøring for alle og kolonnekjøring stengt for personbiler i 149 timer. Tallene for E134 Haukelifjell i fjor vinter var 4 timer stengt, 234 timer kolonne. Rv 52 Hemsedal hadde stengt 50 timer, 59 timer kolonnekjøring, Rv 50 Hol — Aurland var stengt 274 timer, hadde 17 timer kolonnekjøring (og nattestengt hele vinteren). E 16 Filefjell hadde stengt 3 timer og ingen kolonnekjøring i fjor.

— Værforholdene har vært uvanlig strenge i vinter med mye sterk vind og store nedbørmengder. Det er årsaken til at høyfjellsveiene har vært så mye stengt, sier trafikksjef Paal Fosdal i Statens vegvesen, region vest, i en kommentar til tallene.

— Når vi har store snømengder i fjellet, blir det høye brøytekanter langs veiene. Da blir veiene tyngre å holde fri for snø. De føyker lett til når det blåser. Sikten og fremkommeligheten blir dårlig og det oppstår problemer med å ha fri ferdsel, sier Fosdal.

— Har dere vært raskere med å stenge tidlig av hensyn til sikkerheten denne vinteren i forhold til tidligere vintrer?

— Nei, ikke generelt. Men vi har vært litt mer observante med å informere og kreve at bilistene er godt utstyrt for å kjøre over høyfjellet i forbindelse med vinterferie og påske. Det gjør vi fordi det er en del trafikanter på høyfjellsveiene med liten erfaring med å kjøre over høyfjellet, sier Fosdal.

Han legger til at mannskapene som brøyter på høyfjellsveiene gjør en flott innsats.

— De er samvittighetsfulle og gjør en viktig jobb, sier Fosdal.