I 11.30-tiden fredag ble riksvei 7 over Hardangervidda åpnet for kolonnekjøring, etter å ha vært stengt i ganske nøyaktig 48 timer på grunn av en reinsdyrflokk nær veien.

— Vi åpnet fjellet da vi fikk beskjed om at dyrene var borte. På grunn av dårlig vær er det innført kolonnekjøring. Det skal bli verre, så det ser ut til at vi må etter hvert må begrense kolonnen til kun store kjøretøy, sier Ove Amundsen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Så vidt han vet, har ikke flokken på ca. 2000 reinsdyr krysset veien.

— De har vel spist området tomt for mat og trukket videre. Jeg vet ikke hvor de har gått, men de har ikke kommet nærmere veien, sier Amundsen.

Riksveien har vært stengt i 48 timer. Det er første gang de har måttet stenge veien på grunn av en reinsdyrflokk på vandring.

— Jeg har aldri opplevd dette før, sier trafikkoperatøren.

Har trukket sørover

Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at riksveien åpnes fordi reinsdyrflokken har trukket sørover og inn i et dalføre der den ikke blir forstyrret av trafikken.

Vindretningen gjør det også lite sannsynlig at dyrene trekker over veien.

— De samfunnsmessige konsekvensene av stengningen teller også med i vurderingen, sier seksjonsleder Terje Bø.

Flokken på rundt 2000 dyr utgjør en femtedel av villreinstammen på Hardangervidda. Både veien og biltrafikken kan virke som en barriere som hindrer villreinen i å trekke til nye beiteområder.

— Stenging av veien medfører ulemper for trafikanter og hyttefolk. I særlige tilfelle er det likevel nødvendig av hensyn til villreinen. Det gir reinen mulighet for en naturlig vandring og bruk av området i en sårbar periode, sier Bø.

Folk fra Statens naturoppsyn har fulgt og skal følge flokkens bevegelser videre. Flere av dyrene er også merket med GPS-sendere.

— Dersom flokken flytter seg nordover mot veien, kan det være aktuelt å stenge veien på nytt, sier Bø.

Dårlig vær i fjellet

Klokken 11.30 var de fleste fjelloverganger åpne, men både på E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det meldt at kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Amundsen på Vegtrafikksentralen ser ikke bort fra at det samme skjer på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, der det meldes om redusert sikt, vind og snøfokk.

  • Det er full vinter og folk må ta sine forholdsregler. Tanken må være full og folk må ha med seg vinterklær, mat, spade og annet utstyr til å komme seg løs om de kjører seg fast, sier Amundsen.

Han anbefaler E16 for folk som skal kjøre mellom øst og vest.

— Vi sier alltid at E16 er den sikreste. Det er lurt å holde seg der, også fordi man da har forholdsvis kort vei til alternativene, sier Amundsen.

Leter etter mat

En representant fra Statens naturoppsyn var på Hardangervidda for å se til reinsdyrflokken på 2000 dyr i 10.30-tiden fredag.

Dyrene var da rundt fem kilometer fra riksveien, sør for Skiftesjøen.

— De er akkurat på samme sted som de var klokken 19 torsdag. Det er brukbart med bare rabber der, sa rådgiver Knut Nylend i Statens naturoppsyn.

Reinsdyrene spiser lav på avblåste rabber på vinteren, og flokken vil måtte gå videre for å lete etter mer mat når de har spist ferdig, sa Nylend.

I 11.30-tiden fredag hadde de altså gått videre.