Miljødirektoratet melder at riksvei 7 over Hardangervidda igjen er åpnet for trafikk. Veien har vært stengt siden forrige torsdag på grunn av villrein i området.

— Dyrene beveger seg nå bort fra veien, så vi ser ingen grunn til å holde den stengt lengre. Reinen er nå rundt 4-5 kilometer unna veien. Med tanke på værmeldingene og reinens oppførsel vil den trolig holde seg unna veien, sier Erik Lund i Miljøverndirektoratet.

Må brøyte veien

Statens Vegvesen startet klokken 20 med kolonnekjøring på veien, men ettersom veien må brøytes først, vil de første turene ta mer tid enn normalt.— Ingen har vært der oppe siden torsdag, så veien må freses først for at bilene skal kunne passere. Dette gjøres parallelt med kolonnekjøringen, sier Marius Råve i Statens Vegvesen.

— Det vil bli et par timer med kolonnekjøring, før det er fri ferdsel for trafikken. Da er den åpnet som normalt, sier Råve, som ikke kjenner til trafikkmengden da veien åpnet.

Opp mot 1500 dyr

Statens Naturoppsyn meldte i helgen om at mellom 1000 og 1500 reinsdyr oppholdt seg så nærme som 100 meter fra veien. Trolig har mat i området gjort at reinen slo seg i ro.

— Grunnen til at dyrene nå har endt opp ved Fagerheim skal være at de leter etter bedre beite på grunn av store snømengder på Hardangervidda. Det virker som de finner noe mer å spise her, og har roet seg i området, sier Olaf Bratland i Statens Naturoppsyn.