— Det vil fortsatt være betydelige utfordringer med forsyningen til bergensområdet, bekrefter seksjonssjef Nils Morten Espegren i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det vil ta minst seks år - om alt går på skinner - å få ferdig en ny høyspentlinje fra Modalen via Mongstad og til Kollsnes. Det betyr at bergensområdet ikke vil ha en tilfredsstillende forsyningssikkerhet før tidligst i 2016 - selv om den omstridte kraftlinjen i Hardanger bygges ferdig i 2012.

**Les også:

Dette sier utredningene**

Hensynet til Bergen

Regjeringen har ved gjentatte anledninger sagt at det er den uakseptable forsyningssikkerheten for Norges nest største by — Bergen - som gjorde det nødvendig å si ja til bygging av kraftlinjen fra Simadal i Eidfjord til Samnanger.

Statsminister Jens Stoltenberg understreket nettopp dette, da regjeringen presenterte sitt ja til bygging av den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger:

«Det var nødvendig å få tatt en slik beslutning nå for å sikre trygg strømtilførsel til bergensregionen», sa Stoltenberg.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen brukte samme argument: «Forsyningssikkerheten til befolkningen i bergensregionen er ikke akseptabel», sa han.

Den 10. august, da regjeringen offentliggjorde at sjøkabel skulle vurderes på nytt, men at konsesjonen for bygging av luftspenn sto fast, sa Riis-Johansen:

«Å sikre nok kraft til all virksomhet i bergensregionen har vært avgjørende for min beslutning om å bygge kraftledningen mellom Sima og Samnanger».

Stopper i Samnanger

Med den nye høyspentlinjen fra Simadal til Samnanger vil tre kraftlinjer, og ikke to som i dag, forsyne den såkalte BKK-regionen. Det betyr bedret forsyningssikkerhet fordi en linje kan falle ut - uten at det får konsekvenser for forbrukerne i form av mørklegging.

Problemet er imidlertid at kraftlinjen stopper i Samnanger og ikke løser utfordringene med forsyning videre fra Samnanger.

— Sima-Samnanger avhjelper problemet inn mot BKK-området, bekrefter Statnetts kommunikasjonssjef Irene Meldal i en e-post til Bergens Tidende.

— Det er behov for ytterligere tiltak inn mot bergensområdet, men samtidig får vi en betydelig forbedring inn til regionen - noe som jo også kommer bergensområdet til gode, sier Nils Morten Espegren i NVE.

Det er behov for ytterligere tiltak

Nils Morten Espegren i NVE

Problemet består

Trass i statsrådens argumentasjon, er Olje- og energidepartementet klar over at Simadal-Samnanger-linjen ikke alene løser problemene for Bergen. I sitt vedtak i juli skrev de at en feil på den eksisterende kraftlinjen mellom Samnanger og Fana, kan føre til utkobling av forbruk - altså mørklegging - i bergensområdet.

Dagens to hovedlinjer inn til bergensområdet går fra Samnanger via Fana og fra Evanger, via Dale og Arna.

Byrådsleder Monica Mæland (H) er ikke imponert over regjeringens presisjonsnivå:

— Jeg har registrert påstander om at kraftlinjen gjennom Hardanger ikke bedrer forsyningssikkerheten for Bergen. Det står i sterk kontrast til det som ble hevdet av Jens Stoltenberg, Terje Riis-Johansen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, da de møtte regionens ordførere i august. Faren for at Norges nest største by kan bli strømløs ble understreket, nesten i hver andre setning, sier Bergens byrådsleder, Monica Mæland.

— Det er OEDs ansvar å redegjøre for dette og å sørge for legitimitet for beslutningen. Forsyningssituasjonen for bergensområdet er et helt avgjørende spørsmål, og som jo også skal vurderes av ett av de utvalgene som går gjennom sjøkabelalternativet på nytt, sier Mæland.

Hva mener du om Hardanger-kraftlinjen? Bruk kommentarfeltet.