Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil i statsråd i dag legge fram forslag om å avlyse anbudskonkurransen om tilførselsveiene til Hardangerbrua. Hun vil også lyse ut hele broprosjektet i en internasjonal anbudskonkurranse. Dette medfører at broren blir forsinket og det blir neppe noen åpning i slutten av 2011 som planlagt.

Arbeidet med tilførselsveiene var kalkulert til 221 millioner kroner. Skanska leverte det laveste tilbudet på 306 millioner kroner. Den store kostnadsøkningen er bakgrunnen for statsrådens utspill, sier statssekretær Steinulf Tungesvik.