Det skal nemlig gjøres arbeid på vaierne mellom brotårnene, ifølge Statens vegvesen. Dette vil skje på kveld— og nattestid. Hele det nye veisystemet med tunneler kan bli stengt i en time om gangen, melder Statens vegvesen.

De forklarer veistengingen med sikkerheten til dem som skal gjøre jobben. Arbeidet starter mandag ettermiddag klokken 17.00 til tirsdag klokken 01.00. Det samme skjer påfølgende kveld. Da starter arbeidet tirsdag 8.oktober klokken 17.00 og avsluttes onsdag 9. oktober klokken 01.00.

I samme periode stenges hele veisystemet med Vallaviktunnelen og Butunnelen, noe som igjen påvirker trafikken mellom Bu og Ringøy på sørsiden av fjorden og mellom Granvin og Vallavik på nordsiden.

Ifølge veivesenet vil entreprenøren holde tilsyn med trafikken.