Forslaget blir møtt med glede i Norges Miljøvernforbund, mens styreleder Magnar Lussand i Hardangerbrua AS er skuffet.

— En stor seier for innbyggerne i Bergen. Med kommunens anstrengte økonomi er det naturlig at pengene brukes til primæroppgaver innen skole, pleie og omsorg. Det bemerkelsesverdige er at kommunen i årevis har brukt av befolkningens penger til et kontroversielt prosjekt som Stortinget allerede har avvist, sier samferdselssjef Per Nordø i Norges Miljøvernforbund.

Gir ikke opp

Styreleder i Hardangerbrua AS, Magnar Lussand, er skuffet over byrådets innstilling, men avviser at han arbeider for en tapt sak.

— Jeg beklager sterkt at byrådet trekker ut disse midlene. Det er trist fordi vi har hatt god drahjelp fra Bergen kommune i kampen for å få realisert broen. Men det er håp inntil endelig vedtak er fattet. Vi kommer til å ta kontakt inn mot bystyret i et forsøk på å hindre at dette blir resultatet, sier Lussand.

Tidligere har Voss og Granvin trukket ut sine innskudd i Hardangerbrufondet. Byrådet i Bergen forutsetter at kommunen skyter inn Hardangerbru-midlene dersom Stortinget vedtar bygging av broen.

— Hvis den intensjonen blir stående, så er det til å leve med for oss, sier Lussand.

Bybane-hevn?

— Men det er vel et dårlig signal at Bergen bryter ut?

— Nøkkelen til realisering av broen ligger uansett i den pågående konsekvensanalysen av prosjektet. Konklusjonene i den vil ha større betydning enn at Bergen trekker ut sine midler av fondet, mener Lussand.

Tidligere har Høyres stortingsrepresentant fra Hordaland, Torbjørn Hansen, sagt at det vil undergrave Bergens anseelse i resten av fylket hvis kommunen tapper brofondet.

Høyre i Hordaland har dessuten truet med å trekke støtten til bybanen dersom Bergen trekker ut Hardangerbru-midlene.