— Dette er en stor og viktig sak for Bergen, Hardanger og for kommunene i Nordhordland. Jeg hadde håpet og trodd at vi skulle tale med en stemme, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

I går fikk hun en melding fra Aps gruppeleder, Terje Ohnstad, om at Ap uansett ikke kom til å være med på en tverrpolitisk uttalelse.

 • Jeg registrerer til min forbauselse at Ap velger bort å påvirke gjennom Bergen kommune, sier Mæland.

Utkast klart

 • Da vi innledet samtalene var samtlige innstilt på å komme til en løsning. Det er laget et utkast, men ingenting er låst, sier Mæland.

Utkastet har likevel noen sentrale element:

 • At en endelig konklusjon i Hardanger-saken ikke bør fattes før Stortinget har behandlet energimeldingen.
 • At Bergen ønsker sjøkabel, men at ekstrakostnader skal dekkes som anleggsbidrag eller over statsbudsjettet.
 • At en mulighet for ekstra strømforsyning fra gasskraftverk må være klart før 2015.
 • Spenningsoppgradering av Samnanger-Sauda må vurderes og kvalitetssikres. - Tydeligere signal

Mæland hadde også et møte med kommunene i Nordhordland. Årsaken er at byggingen av den planlagte linjen mellom Mongstad-Kollsnes også får betydning for om en kan vente på en sjøkabel i Hardanger. Mæland sier at de også venter på uttalelsen fra Hardangerrådet.

 • Vi vil se hvordan de lander. Jo mer samlet vi står, dess tydeligere blir signalet vi sender, sier Mæland.

Hun beklager at det største opposisjonspartiet i Bergen hopper av.

 • Jeg stusser litt over at de gjør det før vi har konkludert i forhold til hvilken uttalelse vi sender. Jeg antar at Ap heller vil prøve å påvirke gjennom sitt eget partiapparat. Det må vi selvsagt respektere, sier hun.

Aps Terje Ohnstad sier at representantskapet i Hordaland Ap skal behandle saken i helgen.

 • Det blir feil av meg å konkludere i forkant av et slik møte, sier Ohnstad.

SV blir med de blå

Han synes heller ikke noe om utkastet til uttalelse som byrådet har lagt frem.

 • Hovedpremisset som ligger i bunn er å utsette avgjørelsen. Det er å skyve problemene foran seg, sier Ohnstad.

Han sier at forsyningssikkerhet er helt avgjørende for Ap. Det samme er å forhindre at Bergen blir et eget prisområde, med høyere strømpris.

 • En utsettelse slik byrådet legger opp til, skaper usikkerhet rundt begge disse elementene. Det kan ikke jeg akseptere, sier Ohnstad

Også Sp i Bergen vurderer å trekke seg ut av arbeidet med en felles uttalelse.

 • Det utkastet som er sendt ut bygger på en rekke premisser. Disse premissene er både usikre og problematiske, sier gruppeleder for Sp, Ove Sverre Bjørdal.

— Problemet er at uttalelsen mangler helhet. En har shoppet ulike delkonklusjoner fra de ulike ekspertutvalgene, sier Bjørdal.

Det siste partiet som sitter i regjeringen, SV, vil derimot ikke hoppe av.

 • Skulle vi bli enige om en uttalelse som styrker kravet om kabel i Hardanger, så vil vi strekke oss langt for å være med på det, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig.

Hva bør Bergen kommune mene om kraftlinjen i Hardanger?