Opprøret mot høyspentmaster i Hardanger kan være i ferd med å legge seg. Sentrale ordførere sier til NRK at de ikke lenger vil oppfordre til sivil ulydighet, selv om det blir master og ikke sjøkabel.

Sterk motstand

Ap-ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland, og Venstres Mona Hellesnes i Ulvik sier at de vil respektere anbefalingene til de fire regjeringsoppnevnte utvalgene. De to kommunene har vært sterkt engasjert i striden om høyspentmaster på strekningen Samnanger-Sima.

— Jeg har full tiltro til at utvalgene gjør en grundig jobb. Hvis det viser seg at det teknisk sett blir umulig med sjøkabel, vil vi respektere det, sier Hellesnes til NRK.

Utvalgene skal legge fram sine rapporter til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) 1. februar.

Aksept for master

NRK presenterte torsdag en ny meningsmåling som viser at 66 prosent av de spurte sier at master er en akseptabel løsning. Målingen ble gjort i desember og viser en økning fra 55 prosent i måneden før.

Mye tyder på at den strenge kulden også denne vinteren og nye spekulasjoner om strømrasjonering har bidratt til den voksende aksepten i befolkningen.

Statnett har hele tiden ment at sjøkabel både blir for dyrt og for komplisert og at dette alternativt vil forlenge den usikre forsyningssituasjonen med fem-seks år.