Slutt på steinsprang, anleggsarbeid, opningstider og ulideleg venting. Fleire gonger for året har steinar kome skvettande nedover Skvettaberget og stengt riksveg 13 ved sørenden av Myrkdalsvatnet.

Så byrja den storstilte hyttebygginga oppe ved Bystøl i Myrkdalen, og det vart ei råd med rassikring også. I ein fei. Etter 15 månader står ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik klar ved snora.

Tilbod på veg— og tunnelarbeidet i Myrkdalen vart innhenta medan anleggsmarknaden var på det heitaste. Alle kalkylar sprakk.

  • Vi måtte i ei handvending skaffa meir pengar. Velviljen for prosjektet er stor, og vi fekk til eit godt spleiselag, seier prosjektleiar Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen.

Hyttebygginga i Myrkdalen har gjort vegen meir aktuell enn før. Årsdøgntrafikken er venta å stiga frå 800 til 1300 køyrety i året i løpet av 15 år. Tungtrafikken utgjer om lag ti prosent.

Sogn og Fjordane kunne gle seg over to tunnelopningar i går.

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete stod for den offisielle opninga av Fatlatunnelen på riksveg 55 mellom Leikanger og Sogndal. Tunnelen eliminerer der rasfarlege området der dotra til ei venninne av statsråden omkom, få månader før tunnelen vart ferdig.

I Årdal vart Naustbukttunnelen på riksveg 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal opna for trafikk i går.

DUGELEG JAFS: Skjeringa like nord for Myrkdalstunnelen er godt synleg i landskapet ved Myrkdalsvatnet. Portalen (rasoverbygget) i denne enden av tunnelen er 70 meter langt, i sørenden fem meter kortare.
Arne Hofseth