Fergene skal være i drift fra 2007, drevet på anbud.

Det er store hurtigferger som går med over 20 knops fart og med plass til 240 biler det er snakk om, kanskje i alt fem fartøy verdt nærmere halvannen milliard kroner på de to Kyststamvei-strekningene.

Billettpris på dagens nivå

HSD og Stavangerske har lansert en femfergeløsning for de to E 39-strekningene. Nå er det klart at fergedriften i heldøgnssambandene skal ut på anbud, slik fergebyggingen skal når det trolig til høsten er klart hvilke rederi som får tiårskontrakten med Vegdirektoratet.

Veidirektør Olavs Søfteland opplyser at anbudet må kunngjøres i hele EU-området i løpet av februar.

Samferdselsminister Torild Skogsholm, lover at billettprisene skal holdes på samme nivå som i dag.

Færre og større ferger

Både HSD og Fosen Trafikklag har varslet at de vil kjempe om konsesjon på Halhjem-Sandvikvåg. Inntil anbudsrunden er fullført kan ikke Skogsholm si hvor mange gassferger som vil bli bygd og hvor mye de vil koste. — Vi tar utgangspunkt i at rederiene vil trenge færre ferger enn de syv som i dag trafikkerer sambandene. Kapitalkostnadene for de nye fergene vil betales gjennom driften, og vi vil prøve å holde det statlige driftstilskuddet så lavt som mulig, sier hun.

Det er tidligere antydet at to gassferger til 250 millioner kroner stykket vil være nok for Halhjem-Sandvikvåg.

Salgssjef Bjarne Børven i Fjellstrand AS sier til BT at verftet har høstet gode erfaringer med hurtigfergen FerryCat 120 som siden i fjor sommer har trafikkert Stavanger-Tau. To tilsvarende ferger leveres Tyrkia i vinter.

Gassfergen FerryCat 240 - øremerket de to Kyststamvei-strekningene i Rogaland og Hordaland - blir tegnet ferdig i detalj i løpet av et par uker. Alt byggearbeid skal foregå i Norge hvis Fjellstrand får byggekontrakt, lover Børven. Det betyr blant annet betydelige underleveranser for Fjellstrands avdeling i Rosendal, Oma Baatbyggeri og Hydros aluminiumprofilfabrikk på Karmøy.