— Her blir det nye barne- og ungdomsteateret..

Det er tredje gang daglig leder Leif Holst i Neumann Eiendom nevner barneteateret. Medlemmene i Komité for miljø og byutvikling hører tilsynelatende fremdeles interessert på Holst peking og fortelling.

Da byrådet ved Lisbeth Iversen gikk inn for Neumanns planlagte høyhus på Nøstet i oktober, trakk hun frem byggingen av et barneteater som en viktig grunn til at byrådet sier ja.

Nå skal politikerne i komiteen overbevises. Holst vet at det 13 etasjers høye huset er kontroversielt. Bystyret har returnert saken en gang allerede, men da var huset 17 meter høyere. Men fremdeles vil det med sine 36 meter rage høyere enn åsryggen bak.

Barnehage i skyggen

— Dette er et bygg som vil rage like høyt som rådhuset, sier Ola B. Siverts i Sydnes og Nøstet Velforening, og peker gjennom det stadig tykkere snødrevet fra utsiktspunktet på Sukkerhusbryggen.

Holst forklarer at det vil bli 100 leiligheter og 200 kontorer i det nye bygget.

— 200 kontorer!

En liten kar i fargerike regnklær bak de høye ryggene til komiteen ser opp på damen som holder han i hånden. Solgården barnehage har stilt opp. De også protesterer.

— Vi kan jo ikke kalle det Solgården, viss de setter oss i skyggen, sier Solveig Lyngtun, mens hun og tre fireåringer rusler etter komiteen som haster videre.

Blokker på bobilplassen

Tirsdagene før det månedlige møtet i komiteen, som mange fremdeles omtaler som bygningsrådet, drar de som regel på befaring i minibuss.

I går var det færre, men tyngre saker på turnélisten. Den største utbyggingen i omfang er Slaktehustomten, der politikerne var før Nøstet.

— Så-det-vil-altså-rage-to-meter-over-lyktestolpene, sier Anders Håland på slutten av et langt resonnement, og med en så energisk fart at det er en viss fare for at sitatet ikke er helt korrekt.

Håland bor i Sandviken og står nå fremfor komité og utbyggere på vegne av Sandviken Lokalhistoriske Forening.

Han snakker om historien, og om utsikten. Etter planen skal bobilparkeringsplassen vi står på fylles med seks 3-4 etasjers blokker med kontorer og leiligheter.

Også her har utbyggerne gått med på å redusere høyden, men bare på de bakerste husene og mot at de får bygge flere leiligheter.

På båten

I fjæresteinene i Toppesanden er det teater. En bratt og glatt sti fører ned til en liten vik. Til høyre har elever og lærere fra Mjølkeråen skole lagt en kald skoletime i det fri, til ære for politikerne som står i en båt 20 meter unna.

I en bratt skråning 100 meter bortenfor står det et knippe protestanter med store bannere med påskriften «Bevar friområdet».

— Sverre kan vise dere litt av modelleringene vi har gjort, sier Per Knappskog i Toppesanden Velforening til politikerne på Friluftsrådets båt «Frifant».

Sverre Steinsund drar frem naboenes egne tegninger av hvordan de planlagte boligblokkene vil ødelegge friområdet.

Byrådet går imot planene om 60 leiligheter, fordelt på tre blokker rett ovenfor sjøen. Men de går med på planen viss den reduseres til 20 leiligheter.

Utbyggingsveteran Tore Jensen i Opus sier det da kan bli problemer med lønnsomheten, mens Knappskog ikke vil ha noen utbygging i det hele.

Torsdag kan det hele bli avgjort for Toppesanden. På Nøstet og rundt Slaktehustomten skal komiteen bare innstille til bystyret, som har siste ord.

Vegar Valde
VEGAR VALDE