EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no

120 sykehusansatte risikerer å bli oppsagt i løpet av måneden. Det vil ramme kreftpasienter og alle i bergensregionen som venter på operasjon i for eksempel hofte, kne, mage, bryst og urinveier.

Millionunderskuddet for 2001 som er varslet ved Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass får nå sykehuset til å foreslå dramatiske kutt i all ortopedisk virksomhet.

Økt helsebekymring — Tilbudet vårt blir kraftig redusert, og Haukeland sykehus har allerede sprengt kapasitet.

Jeg vil nødig skremme noen, men dette kan ytterligere øke bekymringen for egen helse i befolkningen, mener Martina Moter Erichsen, representant for legene ved Haraldsplass.

Det privatdrevne sykehuset i Ulriksdal er lokalsykehus for 120.000 innbyggere i Bergen, Samnanger og Nordhordland. Og det er ikke beroligende lesestoff for fremtidige pasienter, når sykehuset truer med å stenge operasjonssalene.12 millioner i minus.

Den private sykehuseieren Stiftelsen Bergen Diakonissehjem vil nemlig ikke spytte i potten for å rette opp det varslede underskuddet på 12 millioner kroner i 2001.

Derfor har sykehusledelsen foreslått å legge ned to sengeposter, ortopedisk post G og kirurgisk post H. Det betyr kutt på 56 senger og 1500 færre operasjoner pr. år.

I tillegg vil sykehuset kvitte seg med respiratorpasienter for 400.000 kroner, og redusere driften ved Medisinsk avdeling.

— Sykehusdriften vil bli redusert i så stort omfang, at vi står i fare for å ikke kunne drive vår medisinske avdeling, sier fungerende sykehusdirektør Aase D. Soltvedt.

Hun sier at sykehuset også vil bli nødt til å vurdere om Haraldsplass fortsatt kan drives som lokalsykehus for Bergen sentrum, Åsane, Arna, Samnanger og Nordhordland. Vil ha privateier på banen Tillitsvalgte for de ansatte ved Haraldsplass forlanger nå at den private eieren, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, tar ansvar for fremtiden til sykehusets 900 ansatte.

— Det er reell frykt for at 120 personer blir oppsagt. Nå må eierne komme på banen, og si hva de vil med dette sykehuset, sier hovedverneombud Rune Skjælaaen.

Han mener det er et paradoks at sykehuset vil legge ned kirurgiske poster, samtidig som det bygges nytt akuttmottak.I et brev til eieren skriver de tillitsvalgte at de reagerer sterkt på de foreslåtte innsparingstiltakene, og sier at det "vil bety starten på en avvikling av sykehuset". Les også: Gir fire millionerBrakk beinet- måtte venteInnleid operasjonsteam skal kutte køen

FRYKTER OPPSIGELSER: 120 sykehusansatte går usikre tider i møte ved Haraldsplass. - Dette er katastrofalt, sier hovedverneombud Rune Skjælaaen og lege Martina Moter Erichsen. Foto: Jan M. Lillebø