Sammen med Haraldsplass står fire andre private helseinstitusjoner. Til sammen krever disse fylkeskommunen for 80 millioner kroner som de mener fylket har bevilget for lite i den perioden fylkeskommunen var deres oppdragsgiver innenfor det offentlige helsevesenet.

De fire andre er Stiftelsen Betanien, Sollie Nervesanatorium, NKS Bjørkeli Voss Psykiatrisk Senter og NKS Olaviken Behandlingssenter.

Disse fem hadde fylkeskommunen som oppdragsgiver til og med 2001. Fra og med 2002 er fylkets rolle overtatt av staten ved Helsedepartementet.

– De kontaktene vi har hatt med fylket har ikke ført til noe som helst. Derfor har vi nå sendt stevning over til Bergen Tingrett, så nå avventer vi bare tidspunktet for rettssaken. Dette er noe vi vil kjempe for, og vi mener vi har en god sak, sier talsmann for de fem, direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass, til Bergens Tidende.

Det var 14. november BT slo opp at Hardaldsplass risikerer konkurs hvis sykehuset ikke får etterbetalt merutgifter på over 50 millioner kroner som sykehuset mente seg berettiget til fra fylkeskommunen. Bakgrunnen er, ifølge Eivind Hansen, at fylkeskommunen over flere år har bevilget for lite penger til å dekke utgiftene ved å drive sykehuset, enda dem fem private helseinstitusjonene inngikk som en del av den offentlige helseplanen for fylket.

– Og vi har rapporter fra SAMDATA som viser at vi har drevet effektivt, sier Eivind Hansen.

Stevningen mot Hordaland fylkeskommune ble skrevet ferdig allerede i første halvdel av november av advokat Dag Steinfeld. Deretter ble den oversendt fylkesrådmannen sammen med et brev der fylket fikk en frist til å svare. Omtrent ved fristens utløp kom det svar fra fylket, og deretter har det vært noen tilløp til kontakt.

– Men disse kontaktene har det ikke kommet noe ut av, sier Eivind Hansen.