Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien — begge i Bergen, Misjonshøgskolen i Stavanger, og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes vil slå seg sammen. Alle fire høgskolene er tuftet på kristne verdier.

— Vi ser for oss en privat, felles vitenskapelig høgskole som tilbyr både bachelor, master og doktorgradsutdanning, sier rektor ved Høgskolen Betanien, Anneline Røssland.

- Vil bedre studiemiljøet

Høgskolen Betanien og Haraldsplass Diakonale Høgskole kom inn i forhandlingene i høst. Misjonshøgskolen og Diakonhjemmet høgskole har vært i dialog om en fusjon tidligere.

— Den viktigste grunnen til at vi holder på med dette arbeidet, er at vi tror en fusjonert høgskole vil være bedre rustet til å konkurrere om studenter og skape gode fagmiljøer framover, enn om man står alene, sier Røssland.

- Hvordan vil en slik sammenslåing påvirke studentenes hverdag?

— Jeg tror studentene vil nyte godt av en fusjon. De vil bli del av et større studiemiljø, fagmiljøet blir større, og vi ser for oss at studiekvaliteten blir enda bedre selv om vi hver for oss er gode på studiekvalitet også i dag.

Hun mener også en slik sammenslåing vil bedre studiemiljøet utenom skoletid.

Både Betanien og Haraldsplass tilbyr blant annet bachelor i sykepleie. Og de vil begge fortsette med, sier Røssland.

— Våre samarbeidspartnere vil fortsatt få fagarbeidere fra oss. Sykepleieutdanningen med fag og praksis vil ikke endres.

VIL FUSJONERE: Rektor ved Høgskolen Betanien, Anne Røssland, tror en felles, privat høgskole vil styrke skolen.
PRIVAT

Flere vitenskapelig ansatte

— Vi ser for oss at vi vil bli styrket på utdanning, forskning og administrasjon. Vi vil bli mer robuste på de områdene.

Vi har ikke som intensjon at en fusjon skal føre til oppsigelser, sier Røssland.

— I så fall vil det bli flere ansatte. Studentene vil møte flere vitenskapelig ansatte. Og de vil kunne ta en master eller doktorgrad uten å måtte gå til andre høgskoler.

- Hvordan stiller eierne seg til dette?

— Alle eierne virker positive til dette, sier hun.

3500 studenter til sammen

— Konklusjonene er tydelige på at det er mye å hente ved å slå seg sammen, både innen utdanning, forskning og administrasjon, skriver de fire skolene i en pressemelding.

Styrene ved alle institusjonene anbefaler fusjonen. Nå er det opp til eierne å avgjøre om det går gjennom. Høgskolene eies av Det Norske Misjonsselskap og tre diakonale stiftelser: Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Stiftelsen Betanien Bergen.

Dersom det blir en fusjon, vil høgskolen ha til sammen 3500 studenter fordelt på Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

— Vi opplever at disse verdibaserte høgskolene med kirkelig tilknytning passer godt til hverandre, og ser store muligheter i dette,skriver rektorene Ingunn Moser ved Diakonhjemmet høgskole og Bård Mæland ved Misjonshøgskolen i en pressemelding. Det er Moser og Mæland som har ledet prosessen så langt.

De skriver videre at de tror det kan styre forskningsmiljøene, slik at de stiller sterkere i kampen om forskningsmidler.

Dette mener eierne:

— Vi stiller oss veldig positive til å få til en fusjon blant denne type verdibaserte høgskoler, sier administrerende direktør for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Jørn-Henning Theis.

Styret for stiftelsen hadde et møte om en mulig fusjon allerede på mandag.

Eierne av hver av de fire høgskolene skal nå vurdere sammenslåingen. Endelig beslutning vil bli tatt i løpet av våren, sier Theis.

— Nå må vi se på løsninger for styresammensetning og eierskapsstruktur.

Theis mener en slik fusjon vil bli en stor styrke for fagmiljøet.

— Og så må vi prøve å ivareta noe av det som er styrken vår, at vi er relativt små institusjoner med nærhet mellom studenter og lærere.

- Finnes det noen skjær i sjøen?

— Det ville eventuelt være om vi ikke blir enige om eierskapsstruktur, men det tror jeg vi skal få til.

Administrerende direktør for Stiftelsen Betanien, Knut Rasmussen, stiller seg også positive til en sammenslåing.

«Stiftelsen Betanien slutter seg til høgskolestyrets vurderinger og vedtak. Dette ble formelt gjort i styremøte 2. desember.», skriver Rasmussen i en sms til BT.