— Vier i gang med å lage en plan, sier Eivind Hansen, direktør ved sykehuset.

Det er Turnusrådet i Legeforeningen som har fått siste års turnusleger til å evaluere sykehusene de har hatt praksis på. Både Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland Universitetssykehus havnet på obs-listen.

Haraldsplass-direktøren peker på sykehuset bare tre turnusleger.

Få leger med

— Derfor var det svært få som var med i spørreundersøkelsene hos oss.

— Synes du det er urettferdig at Legeforeningen har tatt sykehuset med på obs-listen?

— Nei. Vi skal selvsagt ta evalueringen på alvor og gå nøye igjennom den. Vi innser at vi bør opprette bedre rutiner slik at turnuslegene er forsikret om at de blir tatt vel imot og fulgt opp på en faglig tilfredsstillende måte.

Han opplyser at Haraldsplass for tiden har tre turnusleger. Men flere har ønsket å ha praksis der.

— Mange av legene som har studert i Bergen, har familie og er avhengig å kunne bo i byen i turnusperioden. Derfor er Bergens-sykehusene attraktive turnussykehus, sier han.

Opprinnelig sluttet Haraldsplass å være med i turnuslegeordningen i 1995.

— Da gjorde vi om kandidatstillingene våre til assistentlegestillinger. Men i 2005 fikk vi pålegg av helsemyndighetene om på nytt å ta imot turnusleger.

Omstilling

Hansen tror også at noe av forklaringen på den lave scoren på evalueringen er at sykehuset har vært gjennom en tøff omstillingsperiode med hardt arbeidspress og knapp økonomi.

— Turnuslegeordningen kan nok å ha blitt skadelidende, sier Hansen.

Hansen sier at sykehuset i de nærmeste årene helst burde ta imot flere turnusleger sykehuset gjør i dag. Han tror det er lettere å få til gode oppfølgings- og veiledningsrutiner med flere turnusleger.