– Vi er mye mer internasjonalt orientert, og ikke så mye rettet mot Oslo. Sarsia Innovasjon, høyskolemiljøet, bioteknologimiljøet og kulturlivet er enda mer sentrale enn i dag.

– Hvordan kommer vi dit?

– Vi må satse mer på kunnskap, på hele skoleløpet. Vi ser internasjonalt, men tiltrekker oss også folk internasjonalt fra. Dessuten vil kulturen ikke bare være et «artig» innslag i næringslivet.

EIRIK BREKKE