Det avgjørende er om uttalelsen går ut over deres mulighet til å utføre det arbeid de er satt til. Noe som også fremkommer i et rundskriv fra Kommunaldepartementet.

Bernt er kjent med uttalelsene fra Himle i BA og uttaler om disse:

— Jeg kjenner ikke samarbeidsforholdene i den aktuelle byrådsavdelingen, men vil tro en rådgiver rapporterer til kommunaldirektøren og ikke til politikeren i avdelingen. Og da har hun en god del å gå på før denne uttalelsen skal gå ut over hennes mulighet til å utføre sin jobb.

— Hun fremfører en kritikk som er skarp. Den inneholder ikke objektive feil men er en krass karakteristikk. I vurderingen av uttalelsen må det ubehaget denne skaper for den aktuelle politikeren veies opp mot den verdi det har for samfunnet at en person som har faglig greie på dette, kan delta i den offentlige debatten, sier Bernt.