Denne sommeren står 15 tunneler på Vestlandet fullstendig mørklagte. I tillegg har langt flere mørklagte partier, eller mangler lys i nødstasjonene.

Årsaken er jordingsfeil og overstrøm i strømkabler av typen ex-kabler. Problemene gjør at Statens vegvesen må koble ut strømmen i hele eller deler av tunneler.

En av disse tunnelene er Gudvangatunnelen, som ble rammet av en storbrann mandag. Der har en strekning på en kilometer stått mørklagt i sommer, som følge av jordingsfeil i ex-kablene.

Dette var ikke området hvor brannen startet. Det er Nils Magne Slinde, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, glad for.

— I slike situasjoner ønsker man at alle tekniske installasjoner skal være i orden. Det letter både evakuering og redningsarbeid, sier han.

Rammer nødstasjoner

Totalt er det snakk om 279 tunneler i hele landet som må oppgradere kabelnettet sitt. Halvparten av dem ligger på Vestlandet.

Monteringen av ex-kablene i tunneler begynte i 1988. Ti år senere oppdaget man at etter en tids bruk ga kablene overstrøm og jordfeil. Farene er mange ved blant annet berøring, både for arbeidere og for trafikanter som kan få strøm i seg. I tillegg kan kablene i ytterste konsekvens bli brannfarlige.

Når det oppstår jordfeil, må strømmen derfor kobles ut.

I Gudvangatunnelen rammer det bare lysene. I flere andre tunneler rammer det i tillegg nødutrustningen.

— Det kan gå ut over nødtelefonene, og lysene i brannslukkingsskapene. Det er flere tunneler som er i den situasjonen. Problemet vokser fordi vi mangler midler til å skifte ut disse kablene, sier Slinde.

Strakstiltak til 100 mill

Sjefingeniør Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet erkjenner at Statens vegvesen ligger på etterskudd når det gjelder å få unna forfallet på norske veier.

— Vi ser tydelig at vi har gått for langt i å vente med forfallet når vi plutselig får mørke tunneler, det er helt klart. Men det er en fin, politisk vilje til å bevilge penger til drift og vedlikehold i disse dager, mener han.

Statens vegvesen kartlegger i disse dager omfanget av kabelproblemet, og hvor store kostnader det vil medføre å bedre det. Bare for 2013 har de satt av 100 millioner kroner til "strakstiltak". Mesteparten av disse midlene skal gå til tunneler i region vest.

Det er korrosjon som gjør at jordingsfeilen oppstår. Det veivesenet har erfart er at de må bruke materialer som har egenskaper som tåler svært krevende miljø. Videre må de være svært nøye på å sikre at det ikke er kontakt mellom ulike typer legeringer.

- Ingen tabbe

- Hvordan kunne man unngått problemene med strømkablene?

— Det er vanskelig å si. Dette er erfaringer man har tilegnet seg gjennom årene med tunnelbygging.

- Noen vil kanskje kalle dette en dyr tabbe?

— Jeg vil ikke kalle dette en tabbe. Dette var den kunnskapen vi hadde den gangen. I dag har vi bedre kunnskap.

- Dette ble oppdaget i 1998. Hvorfor har det tatt så lang tid å få skiftet dem ut?

— I tunnelene har man vedlikeholdt kabler og andre komponenter og gjennomført en gradvis utskiftning. Men Statens vegvesen ligger etter med tanke på å holde forfallet på avstand, sier Søvik.

Trenger løft

Slinde skylder på myndighetene. Han sier veivesenet driver kontinuerlig arbeid for å skifte ut kablene, men mangler midlene til et stort løft.

— Det vi skulle ønske vi fikk gjort i større grad, var å skifte ut hele elektriske anlegg før problemene i det hele tatt oppstår, sier Slinde.

At tunnelene står mørklagt er ikke optimalt. Likevel sier Slinde at det ikke utgjør noen stor fare for trafikantene.

— Alle har jo lys på bilene, og vi skilter for å opplyse om at lyset er borte. Tunneler er fortsatt det sikreste veielementet vi har. I vår region er rassikring en større utfordring enn dette, sier han.

— Derfor kan vi heller ikke bruke uforholdsmessig mye penger på tunneler, sier han.

Hva bør prioriteres på norske veier?

KOBLER UT STRØMMEN: 15 tunneler på Vestlandet er fullstendig mørklagte i sommer. I tillegg har langt flere mørklagte partier, eller mangler lys i nødstasjonene. En av disse tunnelene er Gudvangatunnelen, som ble rammet av en storbrann mandag.
MARIE HAVNEN