— Vi har verdens styggeste skole. I alle fall uteplassen. Se då! roper sjetteklassingene mot oss.

Det er storefri på Midttun skole. Elevene auler rundt på den hullete asfaltplassen som utgjør det eneste utearealet på skolen.

— Jeg snublet i et av asfalthullene og fikk et stort sår som det ble betennelse i. Hver dag krangler vi om hvem som skal få bruke fotballbanen, forteller Ana-Maria (11).

Banen sprengt vekk

Når de 400 elevene skal ha gym, må de benytte skoleplassen eller den trange gymsalen. Før hadde skolen et uteareal med fotballbane og grøntområde. Men det ble sprengt vekk da Vegvesenet bygget rundkjøringene til Midttun-Hop-sambandet. I dag er skolen omringet av trafikk, lagerbygninger og elven.

Like ved ligger et fem mål stort område nesten brakk. Her har elevene blitt lovet at det skal komme ballbinge, basketbane og lekeapparater. Men i syv år har ugresset disponert tomten alene. Årsaken er en lang rettsstrid mellom kommunen og grunneier om verdien på tomten som skal eksproprieres.

Snart kommer avgjørelsen fra lagmannsretten. Nå krever foreldre, elever og rektor ved Midtun skole at det skjer noe.

— Jeg får nesten tårer i øynene av ren og skjær fortvilelse. Disse barna ble lovet utearealet da de begynte i første klasse. Nå skal de begynne på ungdomsskolen, sier foreldrerepresentant Terje Aarsand.

Fikk sjokk

Foreldrene frykter at kommunen vil krangle videre dersom avgjørelsen i lagmannsretten ikke går i dens retning.

— I verste fall anker de til Høyesterett. Da kan det ta nye fire år. Det er helt uholdbart, sier Aarsand.

FAU-leder Berit Karin Nilssen forteller at hun var overbevist om at saken var løst da den var behandlet i skjønnsretten.

— Vi fikk sjokk da byrådet anket saken. Det er utrolig at et tomtekjøp skal ta så lang tid, sier hun.

Kenneth Erstad eier den nesten fem mål store tomten som er påtenkt som lekeplass for skolen. Han mener kommunen var direkte gniten når den anket dommen i skjønnsretten.

— Vi har fått to takster på tomten på 6,75 og 8 millioner kroner. Kommunen tilbød i sin tid fire millioner. Det viser at de ikke er interessert i å betale markedspris, sier Erstad.

Krangler om 890.000

Skjønnretten kom frem til et erstatningsbeløp på 4,89 millioner kroner. Erstad mente det var altfor lavt. Likevel var det kommunen som nektet å godta beløpet - som bare var 890.000 kroner større enn kommunens eget tilbud. Anken har forsinket prosessen med halvannet år og kostet kommunen minst et par hundre tusen kroner i saksomkostninger.

— 890.000 er penger det også. Dessuten er vårt utgangspunkt at vi skal betale riktig pris for tomten. Det er jo skattepenger vi skal bruke her, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Han skjønner godt at foreldrene på Midtun er utålmodige.

— Det er jeg også. Dette er en sak som vi vil ha ut av verden. Men det har vist seg umulig å komme frem til en minnelig ordning, sier Tveit.

Han mener flere må dele ansvaret for at saken har tatt så lang tid. Tveit arvet problemstillingen fra det forrige byrådet.

— Dersom dette området hadde blitt ekspropriert samtidig med veiarealet, ville vi aldri havnet i en slik situasjon. Dessuten hadde vi i lang tid ikke en fungerende skjønnsrett i Bergen. Det gjorde at sakene hopet seg opp, sier Tveit.

Sunde, Helge
Sunde, Helge