Slammet som kommunen har oppdaget på en av sine pumpestasjoner karakteriseres som sterkt forurenset. Tungmetallet krom brukes blant annet til garving og bearbeiding av skinnprodukter, og kan ikke renses i renseanlegget på vanlig måte. Deler av stoffet vil flyte ut i Puddefjorden og bli liggende der. Krom er kreftfremkallende.

– Vi vet ennå ikke hva slags konsekvenser denne forurensningen får på sikt, men vi er bekymret for situasjonen, sier Anne Cornell.

Bergen kommune har overlevert prøveresultatene til SFT, men så langt har de ikke fått noen tilbakemelding. Helt siden 1996 har søknaden fra GC Rieber Skinn om fornyet utslippstillatelse ligget til behandling. Både fabrikken og kommunen har gjentatte ganger ringt og purret på svaret uten å komme videre.

Ingen inspeksjoner

– GC Rieber Skinn slipper ut mer tungmetall enn de har lov til, men kommunen har frem til 1.1 2006 ikke hatt noen mulighet til å inngå en egen utslipsavtale med fabrikken. Dette ansvaret ligger hos SFT, så lenge de er forurensningsmyndighet, sier Anne Cornell.

I dag har GC Rieber Skinn en utslippstillatelse som er datert 30 år tilbake i tid. SFT har ikke vært i dialog med fabrikken på svært lenge. De har heller ikke vært på inspeksjon for å få oppdatert informasjon om virksomheten

– Vi hadde håpet at inspeksjon og en fornyet utslippstillatelse ville hindre at krom kom inn i vårt nett, sier Cornell.

Hun understreker at kommunen har en god dialog med GC Rieber Skinn, men sier det er viktig at bedriften gjennomgår sine interne rutiner.

Er oppgitt

Ifølge administrerende direktør i GC Rieber Skinn, Per Henning Hamnes, samler fabrikken opp farlig avfall og leverer det til spesielle mottak hvert kvartal. Han var ikke kjent med kommunens funn da Bergens Tidende kontaktet ham.

– Dersom kromverdiene er høyere enn de skal være deler vi selvfølgelig bekymringen. Vi vil gjøre det vi kan for å finne ut av dette, sier han.

Direktøren understreker at bedriften årlig rapporterer om utslippene sine til SFT, men han er oppgitt over den ekstremt trege saksbehandlingen.

– Vi har ikke fått noen som helst tilbakemeldinger på de rapportene vi har sendt inn. Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med. For oss er det viktig å ha papirene i orden, sier Hamnes.

– Har ikke hatt tid

Seksjonssjef i SFT, Anne Grethe Kolstad, beklager at GC Rieber Skinn ikke har fått svar på søknaden om fornyet utslippstillatelse.

– Jeg ser at vi er langt bakpå her. Det er selvfølgelig beklagelig, men saken er på ingen måte glemt, sier hun.

Kolstad forklarer den ekstremt lange ventetiden med stor saksmengde.

– Vi har hatt svært mye å gjøre og har prioritert andre saker. Søknaden fra Rieber havnet nederst i bunken.

– Er det ikke flaut å bruke ti år på å svare på en henvendelse?

– Målet vårt er å bruke ni måneder på en slik søknad, så dette er en spesiell situasjon. Saksbehandlingen skal fungere bedre enn dette, sier Kolstad.

SFT lover nå at de skal ta kontakt med GC Rieber Skinn i løpet av de nærmeste månedene.

UTSLIPP: Mandag ettermiddag ble Puddefjorden farget gul etter et utslipp fra en pumpestasjon på Laksevåg. Gulfargen skyldes krom i vannet.FOTO: KNUT EGIL WANG