1. september 1993 søkte Stig Rusti om tillatelse til å bygge på huset sitt i Mathopen. Fortsatt har han ikke fått tillatelse.

— Bygget er for lengst ferdig og tatt i bruk, men jeg synes det er ganske fantastisk at kommunen ikke har behandlet søknaden og gitt meg tillatelse og ferdigattest, sier Rusti.

Ny rekord

For en uke siden fortalte Bergens Tidende om en klagesak til byggesaksavdelingen som ventet på sin avslutning nesten halvannet år etter at klagen ble sendt. Saken fikk Rusti til å sende følgende e-post til BT:

«Leste med interesse din artikkel i gårsdagens BT om han som hadde ventet i 17 måneder. Jeg har ventet i over 10 år. På tross av utallige henvendelser til Bergen kommune, Byggesaksavdelingen er min byggesak nr. 937564 fra 27.09.93 ennå ikke ferdigbehandlet.»

Rustis første søknad ble aldri behandlet av kommunen. Fordi tilbygget var mindre enn 30 kvadratmeter trengte ikke Rusti i utgangspunktet en formell tillatelse fra kommunen. Ettersom han ikke hørte noen innen 30 dager, var dette i henhold til regelverket å betrakte som tillatelse god nok, trodde Rusti.

Han startet byggearbeidet og var så godt som ferdig da en bygningsinspektør fra kommunen kom og beordret ham til å stoppe arbeidet.

— Han hevdet jeg ikke hadde sendt søknad, men den hadde jeg kopi av. Jeg sa det var uaktuelt å stoppe arbeidet, og gjorde tilbygget ferdig, forteller Rusti.

Så startet komikken.

Søkte på ny

Rusti fikk beskjed om å søke på ny, denne gang som ordinær byggesak, fordi tilbygget lå tett opp til grensen på nabotomten. Den eide for øvrig kommunen. Siden har det ikke skjedd noe fra byggesaksavdelingens side.

— Jeg har sendt brev til kommunen en til to ganger i året siden da og etterlyst saken. Jeg har tross alt betalt gebyr, og mener det er rimelig at kommunen gir meg en formell tillatelse, sier Rusti.

Han innrømmer at det med årene har gått litt sport i saken. 13. februar i år sendte han en etterlysning «Med tålmodig hilsen.». 16. mai sendte han et nytt brev med «Etterlysning av etterlysningen» og undertegnet «Med veldig tålmodig hilsen...». I dette siste brevet gjorde han byggesaksavdelingen oppmerksom på at det nå nærmet seg et 10-årsjubileum for saken, uten at det satte fart på saksbehandlerne.

— For meg er ikke dette en veldig viktig sak. Huset mitt står nå der, men jeg synes ikke kommunen skal slippe unna. Det går ikke an å neglisjere mine henvendelser gjennom ti år, når de i sin tid forlangte at jeg skulle søke på ny. Man må kunne forvente at man på byggesaksavdelingen klarer å svare på henvendelser og søknader, sier Rusti.

Han håper han med artikkelen i BT skal få en avslutning på saken.

— Et spørsmål jeg har stilt meg i det siste er om jeg kan komme i klemme dersom noe skulle skje med huset? Formelt sett foreligger det jo ingen byggetillatelse.

TILBYGG: Ti år etter er det bare mulig å se på grunnmuren hvor veggen gikk før tilbygget ble satt opp. <br/>Foto: VEGARD VALDE