— Dette er ganske så fortvilende. Vi har hatt kontrakt på dette området siden 2001, fikk godkjent planene for barnehagen juli 2002, men ennå er ikke arealet tilrettelagt fra kommunens side, sier Børre Jensen, som i dag driver Åsane Gårds- og Friluftsbarnehage.

Planen er å starte etter samme modell i Sædalen, men det tærer på tålmodigheten.

Han sier det ikke har stått på politisk velvilje og entusiasme fra kommunens side heller, men saken har likevel hengt seg opp i byråkratiet.

— Når en sak blir liggende i fire år, sier det seg selv at det er for lenge. Nå risikerer vi at det statlige investeringstilskuddet faller bort før vi eventuelt kommer i gang, sier Jensen.

Han forteller at eierselskapet Gårdsbarnehagene har pågang fra foreldre i Fana som lurer på når de kommer i gang.

— Det er fortvilende å ikke ha noe godt svar å gi dem, sier Jensen.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit erkjenner at det har tatt altfor lang tid å legge til rette arealet i Sædalen. At området delvis falt innenfor ved reguleringen av byfjellsgrensene forsinket prosessen ytterligere.

— Men nå gjenstår bare den endelige godkjenningen av reguleringsplanen, og det skjer senest i bystyret i juni. Da kan byggingen starte, sier byråden.