• Fedje kommune har vært raus med doktoren sin. Ernst Horgen har gode vilkår.

RAGNHILD HOV

Det mener Kommunenes Sentralforbund(KS). Den norske lægeforening er like klar i sitt syn: — Det er naturlig at leger i utkantkommuner får bedre vilkår.

Rådgiver i KS, Arne Nordum, er ikke i tvil.

— Legen har hatt betydelige bedre økonomiske betingelser enn det som er vanlig i de standardavtaler vi opererer med. Når kommuneøkonomien blir strammere, er det naturlig at kommunene vurderer områder hvor det er mulig å bruke mindre penger. Det er det Fedje har måttet gjøre nå, sier Norum.

Utover dette vil han ikke kommentere saken spesielt siden KS og Legeforeningen forhandler om saken.

Hans Kristian Bakke, president i Den norske lægeforening, vil ikke kommentere direkte tvisten som har oppstått mellom Fedje kommune og kommunelegen.

Men han mener at det er både rettferdig og nødvendig at allmennleger i utkantkommuner får bedre betingelser enn de som har sin praksis i tettere befolkete og geografisk mer sentrale kommuner.

— Leger som må være klar til å rykke ut til sine pasienter til alle døgnets tider bør få kompensasjon for det.

Han mener også at utkantkommunene i lengden får rikelig igjen for gi legene gode betingelser.

— Strammer kommunene inn på betingelsene kan det bli enda vanskeligere enn det er i dag å rekruttere leger til utkantkommunene.

Alternativet blir da å leie inn leger gjennom utenlandske utleiebyrå. Ingenting er dyrere enn det, sier Bakke.