Byråd Filip Rygg (KrF) redegjorde i bystyret i kveld for vannsituasjonen i Bergen, etter at både Høyre og Sp ba om en orientering. Rygg måtte svare i Lisbeth Iversens fravær

Rygg sa at byrådet tar situasjonen svært alvorlig, selv om det ikke er krise ennå.

Værmelding der du bor: Prøv vår værtjeneste!

Laveste på 140 år

— Vannreservoarene er på sitt laveste nivå siden 1861. Med tanke på at våren normalt er den tørreste perioden i året, er det grunn til å ta dette alvorlig, sa Rygg.

Han fortalte at oversikten viser at Bergen har nok vann til 62 døgn med dagens forbruk.

— Ved å gjennomføre tiltak som snøsmelting og ekstra nedtapping kan vi få vann til ytterligere 30-33 døgn, fortalte Rygg.

Kan bli restriksjoner

Byrådet har satt ned en beredskapsorganisasjon som skal se på mulige tiltak. Da er restriksjoner høyaktuelle.

I første omgang vil vannetaten inspisere virksomheter som er storforbrukere av vann for å foreslå måter å spare vannet på.

Dessuten vil kommunen søke NVE om økt uttak av nødkilder, og intensivere arbeidet med å oppdage lekkasjer. På lengre sikt kan en ombygging ved Svartavatn på Gullfjellet gjøre det mulig å øke vann forsyningen.