— Rektor har vide fullmakter i bergensskolen, og skolene fatter hver dag en rekke andre vedtak knyttet til elevene. Jeg har tillit til rektorene, og ber derfor ikke om at antall, omfang og innhold oversendes fra den enkelte skole til byrådsavdelingen, sier hun.

Hun erkjenner likevel at tallene er alvorlige.

— Dette er alvorlig, og vi ser at skolene har for høy terskel for å fatte vedtak. Vi må bli flinkere til å etterleve loven, sier hun.

Tema på rektormøte

Hva tenker du om at SVs Oddny Miljeteig beskriver dette som en forsømmelse fra deres side?

— Jeg vil ikke gå med på at det er en forsømmelse, tatt i betraktning at det hele tiden er et tema hos oss. Det betyr likevel ikke at jeg bagatelliserer problemet, sier hun.

Hun forteller at det i mai vil bli tema på en samling for alle rektorer i Bergen. Det vil også bli et tema i kvalitetsmeldingen for grunnskolen til våren.

— Vi vil gå inn i tallene og se hva de egentlig forteller oss. Vi legger stor vekt på skolene skal være mobbefrie, og at derfor er mobbeproblematikken et av flere sentrale tema i den årlige kvalitetsoppfølgingen som fagavdelingen gjør på hver enkelt skole, sier hun.

Er i gang

Arbeidet med kvalitetsmeldingen er allerede i gang, ifølge byråd Stolt-Nielsen.

— Som vanlig vil elevens psykososiale læringsmiljø bli omtalt der. Der vil det også fremgå hvilke tiltak som iverksettes mot mobbing i bergensskolen, sier hun.

SKOLEBYRÅD: Ragnhild Stolt-Nielsen (H).
Jan Stian Vold