• På 90-tallet krevde kommunen for mye i deponiavgift. På denne måten ble inntekter av bossavgiften ført rett inn i bykassen.
  • I 1998 avdekket kommunerevisjonen at vann— og avløpsregnskapet var belastet utgiftene til bygging av strandpromenade rundt Store Lungegårdsvann.
  • I fjor avdekket kommunerevisjonen at kommunen har tatt for mye i betaling for skolefritidsordningen. Overskuddet har havnet i bykassen.
  • I 1998 og 1999 krevde kemneren doble gebyrer i inkassosaker som gikk til forliksrådet. Pengene gikk i bykassen.
  • I fjor avdekket kommunerevisjonen at kommunen har krevd nærmere 200 millioner kroner for mye i vann- og avløpsgebyrer de siste ti årene. Pengen har havnet i bykassen.