Si din mening om budsjettet!

Det omstridte budsjettforslaget ble offentliggjort klokken 12.36.

Ledelse og ansatte ved Haukeland Universitetssykehus har varslet at sparebudsjettet kan få dramatiske følger for pasientene. Følgene beskrives i detalj i et skriv som ble sendt ut i dag.

Det er styret i Helse Bergen som har bedt direktør Anne Kverneland Bogsnes kutte budsjettet med 118 millioner kroner, selv om sykehuset hennes allerede er det mest effektive i landet. Summen som skal kuttes er senere blitt økt til 162,5 millioner.

Bogsnes sier til Helse Bergens nettsted at hun frykter konsekvensene av kuttene.

Dette er kuttene:

Pasientrelaterte tiltak

Kostnadsreduksjon psykiatri kr. 7,0 mill.

Red. aktivitet 1.600 DRG-poeng kr. 30,0 mill.

Ikke budsjettering av dyrere kreftmedikamenter kr. 20,0 mill.

Ikke økt bemanning slagenhet kr. 2,5 mill.

Red. nye behandlingsmetoder kr. 3,0 mill.

Direkte pasientrelaterte tiltak totalt kr. 62,5 mill.

Andre tiltak

Gevinst ved salg av eiendom kr. 25,0 mill.

Reduksjon i lønnskostnader (justering av avsetning) kr.15,0 mill.

Utsetting av planlagte oppjusteringer/vedlikehold kr. 30,0 mill.

Reduksjon i kompetansemidler kr. 5,0 mill.

Ikke direkte pasientrelaterte tiltak totalt kr. 75,0 mill.

Totalt 137,5 millioner kroner er altså kuttet. Hvordan de siste 25 millionene skal spares inn, avklares senere. Nå blir det opp til styret i Helse Bergen å avgjøre om alle de foreslåtte kuttene faktisk skal gjennomføres.

MÅ KUTTE: Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen
ARKIV: Marit Hommedal / SCANPIX