— Vi driver ikke utlendingskontroll, men det er vi som står på grensene hver dag, og derfor kommer vi over en god del, sier avdelingsdirektør i kontrollavdelingen til Tollvesenet, Eivind Kloster-Jensen.

Han kan ikke uttale seg om saken på Flesland lufthavn, men forteller at de som stoppes av Tollvesenet vanligvis blir stanset fordi det finnes mistanke om falske dokumenter, menneskesmugling eller for eksempel asylsøknader til andre Schengen-land.

— Mistanken oppstår når vi gjennomgår tollkontroll for varer, både ved inn- og utreise, sier Kloster-Jensen.

Hovedandelen av dem som stoppes kommer fra Øst- og Vest-Afrika, Kaukasus og Sentral-Asia.

Tollvesenet har ikke oversikt over hvor mange av dem som stoppes som faktisk viser seg å ha gjort noe ulovlig.

— Men det er noe vi vil følge opp for å se om vi sender videre de riktige menneskene, sier Kloster-Jensen.

Politiet er også tidvis tilstedeværende på grensene. Hvor mange de stanser er ikke inkludert i Tollvesenets tall.