• Vi har problemer, men nå starter ryddesjauen. Det er en utfordring å få NAV-reformen på plass.

Det sier Kenneth Stien, direktør i NAV Hordaland. Han legger seg langflat for klagestormen fra brukerne. Bare i år har han mottatt 68 skriftlige klager.

— Det er selvsagt beklagelig at brukerne lider i overgangsfasen. Men vi må be om litt tålmodighet. Vi er sikre på at på sikt vi brukerne oppnå store gevinster på reformen. Ambisjonen vår er å holde tjenesteproduksjonen også under omleggingen, sier han.

Tre blir til en

Han peker på at NAV-reformen er den største forvaltningsreformen som er gjennomført her til lands. Tre offentlige etater skal smelte sammen til en.

— Vi må få litt tid til å gå oss til, sier Stien og peker at det først er i 2010 at NAV-reformen skal være fullstendig gjennomført.

— Vanskene vi nå har er barnesykdommer, mener han.

I høst har NAV i Hordaland blant annet pøst på med overtid, ansatt flere saksbehandlere og oppbemannet kundetelefonen.

— En enorm saksmengde blir sluset gjennom NAV-byråkratiet, forteller Stien.

Behandler flere saker

— Bare på trygdeområdet behandler vi i underkant av 400.000 saker årlig i Hordaland. Men saksbehandlingstiden har dessverre gått opp på flere ytelser i overgangsperioden. Det er selvsagt beklagelig. Men nå begynner resultatene å vise seg, sier han.

Fra i sommer til i oktober har gjennomsnittlig ventetid på kundetelefonen gått ned fra fem minutter til gjennomsnittlig et halvt minutt, sier Stien.

Behandlingskapasiteten har også steget betraktelig, i følge NAV-direktøren. Han viser til at det i oktober ble behandlet 34 prosent flere uføresaker enn måneden før.

Stien fremhever at kompetanseheving for de ansatte er et av målene for reformen. Som et ledd i dette blir 200 ansatte som jobber med trygd slått sammen i to forvaltningsenheter, en på Stord og en i Bergen.