— Tidligere var det ikke anledning til å kreve politiattest fra støttekontakter. Dette ble endret fra 1.september 1999. Ordlyden i bestemmelsen er at det kan kreves politiattest fra støttekontakter, og til å begynne med hadde vi ikke så gode rutiner på dette området. Senere har vi hatt en kraftig innskjerping, sier barnevernsjefen i guttens bydel til Bergens Tidende.

Han forteller at den tiltalte 49-åringen ble godkjent som støttekontakt i april 2000. Det vil si seks måneder før han skal ha forgrepet seg mot tiåringen.

— Mannen hadde også referanse fra et annet sosialkontor i byen. Vi sjekket den - og fikk de beste anbefalinger, sier barnevernsjefen.

Han skjønner godt at guttens familie og andre reagerer på at en mann som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, kan bli støttekontakt for en tiåring.

— Dette er en veldig stygg sak. Når det offentlige ansetter en person som skal ta seg av barn, skal brukerne av tjenestene selvfølgelig ikke risikere å bli utsatt for overgrep, sier barnevernsjefen.