Det gjelder også barnehagen som helt overraskende kom til stengte dører og som Bergens Tidende omtalte tirsdag.

— Vi har vært i kontakt med samtlige grupper unntatt en og tilbudt disse nye alternative lokaler. Noen har takket ja, andre har skaffet seg lokaler på egen hånd, sier byråd for kultur, Henning Warloe.

Han har hatt møte med Bergen Bygg og Eiendom og sier at det ikke hersker noen tvil om at lydisoleringen er et ansvar for Mjellem og Karlsen Eiendom som sto for byggingen av Vitalitetssenteret og leilighetene i bygget.

— Allerede i mars i år ble det reklamert på bygget. Da ble det også pekt på at lydisoleringen var for dårlig.

— Hvorfor benyttet ikke kommunen muligheten for å holde tilbake den siste delen av oppgjøret til utbygger når det forelå så mange feil som det faktisk gjorde.

— Det kjenner jeg ikke detaljene rundt, men det ble holdt tilbake et mindre beløp.

Warloe lover at arbeidet med lydisolering vil bli gitt høy prioritet.

— Det er helt uakseptabelt for oss at dette bygget ikke kan brukes etter forutsetningene. Det skal det ordnes opp i løpet av høsten, sier kulturbyråden.