— Problemet er at det kommer inn mer vann enn det renner ut gjennom ventilene, sier Tom Nygård i Vest Forskaling.

Han forteller at tilsiget er stort mot demningen. Vannet renner ned mot fabrikkbygningen og møllen som ligger nedfor demningen.

— Det er kommet noe vann inn i bygningene, men det skal ikke være mye, sier Nygård.

— Tåler demningen vannmassene?

— Ja, det skal den gjøre. Den ble nylig sjekket av NVE, svarer Nygård.