I diskusjonen om et eventuelt friområde ved Liavannet på Nyborg, som Terje Aarsand inviterte til i går, har vi tatt kontakt med Drammen kommune som har gjort en stor miljøinnsats for vannmiljøet sitt de siste 20 årene.

Området langs elven var ikke kommunal eiendom, likevel er det nå tilrettelagt for folk gjennom turveier, parker med badeplass og kaier.

— Hvordan har dere klart det?

— Bare ved hjelp av frivillige avtaler med grunneierne. Det har ikke vært nødvendig å ekspropriere noe grunn. Vi har enten kjøpt eiendommer, eller fått bruksrett ved å holde områdene ved like, forteller overarkitekt Arne Enger i Drammen kommune.

- Hva var hovedideen bak?

— At områdene skulle være tilgjengelig for folk.

- Hvordan så det ut her langs elven før?

— Folk hadde ikke tilgang til elven, og kunne derfor heller ikke bruke den slik som nå. Den var også forurenset. Vi begynte arbeidet med å rydde opp i det problemet allerede i 1986 med avskjærende kloakker, og da vi var ferdig med det i 1990 tok vi til med å tilrettelegge området med parker osv.

- Hvor mye har kommunen spandert her?

— Nei, det tør jeg ikke si. Det har jo gått over mange år dette, så det er nok blitt noen kroner.

- Er dere ferdig?

— Nei, vi blir aldri ferdig. Men dette er veldig positivt mottatt av folk. Nå er de stolte av byen sin.

- Hvilke planer har dere fremover?

— Nå er vi ferdig langs elveløpet, så nå er det selve byen som står for tur. Vi begynner med Strømsø, en gammel sentrumsbydel. Her vil vi øke miljøinnsatsen fremover for å utvikle den som en miljøbydel.

- Hvordan?

— Vi vil ta tak i byrommene og bedre dem. Noen hull kan vi fortette med moderne miljøbygg, i tillegg vil vi satse på å utvikle bydelen slik at den blir mest mulig uavhengig av bil.

Hvor mener du det bør lages et friområde i Åsane?