Siden i høst har Børresen kommet hjem til Nielsen to ganger i måneden. Hun betaler 200 kroner timen for å få han på besøk, men opplever ikke det som problematisk.

Kjenner seg ensom

— Nei, hvorfor skulle jeg det? Jeg trenger en å snakke med. Og Odd kan jeg snakke så naturlig med om alt mulig.

Nielsen kjenner seg ofte ensom. Hun er enke og savner mannen sin. Familien har hun god kontakt med, men de har det travelt, som hun sier.

— Jeg har gått gjennom veldig mye de siste årene. Jeg har vært mye syk, uten at jeg skal komme inn på det. Du blir lett innesluttet i en sånn situasjon, og der kommer Odd inn. Og med han blir det ikke sånn sykepreik. Vi snakker om menneskelige ting. Lager vafler sammen. Drikker kaffe og prater.

Odd Børresen driver det nystartede firmaet Englevakten. Den tidligere styreren for Fyllingsdalen sykehjem har knyttet til seg 15 medarbeidere på timebasis.

Hjelper pårørende

— Vi gir faglig bistand, tar oss av det sosiale og gir ulike former for omsorgstilbud.

Blant medarbeiderne har Børresen sykepleiere og hjelpepleiere. De kan gi et pleiefaglig tilbud til dem som føler de ikke får et godt nok tilbud fra det offentlig. Men de kan og ta seg av det sosiale og gjøre hverdagen lettere for ensomme eldre.

— Vi gjør lettere stell og pleie, tar oss av transport og ledsaging, vi gir praktisk hjelp inne og ute og vi kan gi aktivitets- og velferdstilbud. Og mange pårørende kommer til oss og får avlastning for tyngende pleieoppgaver.

Englevakten har tilbudt sine tjenester for kommunen. Men har foreløpig ikke fått noen avtale med pleie- og omsorgsavdelingene i Bergen.

Det offentlige svikter

— Vi skal ha et møte med Os kommunen, og regner med å kunne tilby dem våre tjenester.

Børresen sier grunnlaget for hans firma er at det offentlige tilbudet ikke strekker til.

— Ideelt sett burde det ikke være behov for våre tjenester, men når det offentlige trapper ned, blir det et gap mellom behov og tilbud som private kan fylle.

Englevakten tar 200 kroner timen for sine tjenester. Prisen er den samme uansett når på døgnet behovet for hjelp oppstår.

— Vi er fleksible og dekker de behov den eldre måtte ha til de tider den gamle trenger det, sier Odd Børresen.

SAMTALEN: Berith Nielsen betaler 200 kroner timen for at Odd Børresen skal komme hjem til henne og prate. Hun kjenner seg ofte ensom.
Foto: Tor Høvik