– Jeg vil på det sterkeste tilbakevise at styret består av folk som mangler gründererfaring. De aller fleste av styremedlemmene har slik erfaring. Magnus Stangeland har bare siste året etablert 19 ulike selskaper, sier Warloe.

Trenger erfaring

Styret i BRB består av åtte personer med en gjennomsnittsalder på 57. Warloe vedgår at dette kan oppfattes som høyt.

– Når vi satte sammen styret ville vi finne de som har tilstrekkelig overblikk og de erfaringene vi var på jakt etter. En 25-åring gründer kunne komme med mange innspill, men såpass ung har du ikke fått bearbeidet erfaringene og heller ikke har du kunnskap nok til å se hvordan de store tingene henger sammen.

Warloe mener styret består av personer som har svært god oversikt over næringslivet i våre region. De har alle et svært kontaktnett opp mot næringsliv og offentlig virksomhet.

– Vi snakker tross alt ikke om tilbakelente pensjonister.

På et område gir han kritikerne rett.

– Vi skulle gjerne hatt med noen med bakgrunn fra kultur, men det lot seg rett og slett ikke gjøre å få kabalen til å gå opp.

Fått mest kritikk

Warloe sier han er skuffet over at Bergens Tidende ikke har brydd seg om etableringen av BRG.

– Bergensregionen har med rette fått kritikk for at ikke ar hatt et samlende redskap for næringsutvikling i regionen. Samarbeidet kommunene imellom har vært for dårlig. Vi har til dels konkurrert, noe regionene under ett har lidd under. Nå får vi samlet ressursene et sted.

Business Region Bergen er et svar på denne kritikken og er etablert etter mønster av tilsvarende selskaper for Stavangerregionen og Gøteborgsregionen. Der har man i større grad en i bergensregionen lykkes i lokke til seg bedrifter som vil etablere ny virksomhet.

– Selskapet skal påvirke offentlig planlegging, koble næringsliv og kunnskapsmiljøer tettere sammen og sette i gang prosjekter som kan bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser. Og kanskje det aller viktigste. Selskapet skal på vegne av oss alle markedsføre Bergensregionen under en paraply.

Eget gründertilbud

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for bedrifter som vurderer om de skal etablere seg hos oss at de blir gjort oppmerksom på hva som er av muligheter og hjelpe dem i jungelen av lokale aktører. Det kan handle om alt fra å finne egnede lokaler og arealer i hele regionen til å bli orientert om hvem som er konkurrenter, hvem man kan samarbeide med og hva det offentlige kan tilby.

Warloe mener gründere vil nyte særlig godt av BRG når selskapet rett over nyttår bygger opp en liten stab.

– I dag går noen gründere til kommunen, noen til fylket, noen til Innovasjon Norge og noen går kanskje til Bergen Næringsråd. Vi har et lappeteppe av aktører. BRG skal være med og sy sammen et helhetlig veilednings— og støtteapparat for gründere i vår region, lover næringsbyråd Henning Warloe.

GRÜNDERSTØTTE: Henning Warloe sier at gründere vil ha nytte av Business Region Bergen.
Silje Katrine Robinson