• Vi fant at det ikke lenger er behov, sier stabssjef i hordalandspolitiet.

Det vakte oppsikt — og kanskje en del bekymring - da luftrommet over Bergen sentrum ble besluttet stengt lørdag.

Forbudet ble av politiet satt i sammenheng med den økte trusselsituasjonen mot som har vart siden torsdag.

«I forkant»

Bergen har til vanlig ikke en generell flyforbudsone over sentrum, slik de har i Oslo, og politiet kalte forbudet et tiltak for å være i forkant på å «ha kontroll over luftrommet».

Men både hordalandspolitiet og politiet sentralt presiserte at flyforbudet — som gjaldt opp til 2500 fot for droner, småfly, hangglidere og lignende - ikke skyldtes endringer i trusselvurderingen.Flytrafikken fortsatt som normalt, og forbudet gjaldt ikke luftambulanser, redningstjenesten, militæret og politiet.

Avsluttet søndag

Mandag formiddag opplyser stabssjef Gustav Landro i Hordaland politidistrikt at flyforbudssonen nå er opphevet.

— Flyforbudet ble avsluttet rundt klokken 14 søndag. Da hadde brorparten av båtene fra Tall Ships Races forlatt Vågen i Bergen. Det var lite folk igjen i sentrum. Da fant vi at det ikke lenger var behov for å opprettholde forbudet, sier Landro. Tall Ships Races er den store seilskutefestivalen som har preget Bergen siden onsdag, og som var ventet å trekke opptil 500.000 skuelystne til byen.

På generelt grunnlag sier Landro at politiet ikke er «veldig happy» for droneflygning over sentrumsområdene.

— Vi maner folk til forsiktighet med dette, blant annet fordi ting kan falle ned. Slike droner kan nå kjøpes i mange butikker, og det er mye rundt dem som ikke er regulert, sier Landro.