— Jo, vi har absolutt et problem her inne på Omastrand. Vi får ikke tak i folk. Behovet er stort. Vi trenger nå et 20-talls fagfolk innen skipsbygging, både snekkere, sveisere, platearbeidere og andre fagfolk, sier administrerende direktør Børe Norland til Bergens Tidende.

Dette er intet nytt problem for verftet. I årevis har Fjellstrand slitt med å sikre seg faglært arbeidskraft.

Hvorfor?

— Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig for oss å få tak i folk. Vi er en avansert bedrift med interessante arbeidsoppgaver og vi ligger i fantastiske omgivelser med fjell og fjord og gode muligheter for friluftsliv. Hvorfor vil så få ta sjansen på oss? spør Norland.

Selv kom han til Fjellstrand i desember 2001, innleid for å snu den negative trenden verftet var inne i etter flere år med underskudd.

Norland har nå snudd skuten. Det er kuttet kostnader for cirka 10 millioner kroner. Det har bl.a. skjedd ved å redusere den administrative staben, og heller satse på å beholde dem som produserer inntekter, nemlig «gutta på gølvet» som verftet kan beregne arbeidstimer for hos sine kunder.

Regnskap i pluss

Resultatet for år 2002 blir bra, bedriften ligger an til å tjene penger på alle de prosjektene som er i arbeid, følgelig gir prognosene for inneværende år bud om overskudd også da.

Børe Norlands første periode hos Fjellstrand, nærmest som «livredder», nærmer seg slutten, og sørlendingen med bosted på Askøy vet ikke om det blir videre engasjement. I så fall må han også flytte til Omastrand. Pendling er ikke aktuelt for lederen av Kvam kommunes største arbeidsplass. Sjefens plass er i lokalsamfunnet.

I hans sjefs-periode hos Fjellstrand AS har ordrereserven økt til over 600 millioner kroner. Verftet er ett av fire norske som har arbeidsoppdrag inn i år 2004, og er nummer tre i Norge, målt etter ordrebokens tykkelse.

I tillegg kan Norland berette om prosjekter det forhandles om. Han vil ikke gå i detaljer, men antyder at det gjelder både hurtigbåter og hurtigferger for utenlandske selskaper.

Ser bra ut

— Jo, det ser bra ut nå. Det at vi tjener penger gir en positiv tone gjennom hele bedriften og det oppnås en selvdrivende effekt. Når det går dårlig i en bedrift, opplever vi ofte det motsatte, en negativ effekt, folk mister troen og alt ser svart ut, sier Norland.

Da Bergens Tidendes medarbeidere besøkte verftet for noen dager siden, var byggingen av en vel 50 meters katamaran for tysk rederi i full gang i en av byggehallene. På kaien utenfor står landets første aluminiums hurtigfergekatamaran «parkert». Den bygges for Rogaland Trafikkselskap og skal kunne seile med en rutefart på 22 knop, dobbelt så høy hastighet som de fleste av dagens ferger makter. Nyfergen skal kunne ta 112 biler og 400 passasjerer og vil revolusjonere ferge-Norge.

Katamaranfergen har en lengde på 80 meter og er 21 meter bred. Større fartøy har aldri kommet ut fra byggehallene på Omastrand. Faktisk måtte deler av hallen kappes av da fergen skulle ut i friluft.

Den skal sjøsettes ved hjelp av to kranskip som skal løfte fergen fra kaien til sjøen.

To tilsvarende ferger skal bygges for Istanbul kommune i Tyrkia. De får likt antall bilplasser, men til gjengjeld blir det plass til 600 passasjerer på hver ferge.

Roterende styrehus

Det er ikke bare fart og byggemateriale som representerer nytenkning og fremskritt. Styrehuset roterer slik at vakthavende på kommandobroen slipper å forlate plassen sin når fergen skal returnere dit den kom fra. Dagens ferger har dobbelt av manøvreringsutstyr og vakthavende må gå fra den ene siden av styrehuset til den andre.

Ikke bare går Fjellstrand nye veier i skipsbyggingen, men satser også lokalt i underleverandørmarkedet.

— Vi bygger deler og seksjoner over store deler av Hardanger og Sunnhordland. Vi vurderte å sette oppdrag ut til verft i lavkostland, som Polen, i likhet med de fleste norske verft, men registrerte at vi faktisk fikk svært konkurransedyktige vilkår hos bedrifter i vårt nærområde, sier Norland.

INGEN VEITUNNEL: Bildet viser ingen veitunnel, men tvert imot åpningen mellom de to skrogene til katamaranfergen Fjellstrand AS nå bygger for Rogaland Trafikkselskap AS i Stavanger.<p/>Foto: ARNE NILSEN