For i Lars Hilles gate 27 ligger veteranbensinstasjonen som ble åpnet i det nevnte år, 1928. Et lite bilismens tempel som blir omhyggelig tatt vare på av museumsgruppen i Statoil – og som åpner en gang i året, sier Per Egil Jacobsen muntert. Så ja, vi har skrevet om den før, stasjonen som har tidligere riksantikvar og stadig bergenser Stephan Tschudi-Madsen som sin høye beskytter. Offisielt konsulent. «Spyt ikke på gulvet»

Men der er stadig noe som mangler på stasjonen. Museumsgruppen er meget nøye med detaljene – selv vindushaspene skal være tidsriktige. Og det er de ikke på vinduene som er satt inn. Her må spesialbestilling til. Og så håper de altså at noen av BTs lesere har en kalender, en telefonkatalog og en plakat fra Bergensutstillingen i 1928, en avis eller to og et par ukeblader fra 1920-tallet, spyttebakke og skilt med «Spyt ikke på gulvet» og «Laan av telefon 5 øre». Telefon har de, et klenodium utlånt inntil videre fra Telemuseet. Og gammeldags sisternetoalett (som trengte grundig rengjøring – med sitronsyre – etter tiårs bortstuing) med skikkelig porselenshåndtak i snoren pluss vask fra 1920-årene og tidsriktig linoleum.

De har fått fyllingsdører fra Laura Gundersens gate og skilt på toalettdøren fra Ellerhusens aldershjem. De har fått laget kopier i Polen av inn— og utkjøringsskiltene, og Yrkesskolen (i dag Årstad videregående) har laget nydelige kopier av porter og smijernsgjerde, smijernsoppheng, ventiler og kroner på pilarene ved inn- og utkjørsel. Alt etter arkitekt Sverre Losnedahls originaltegninger fra 1927. Hver ting som kommer inn og på plass registreres og skal inn på data – og alt er atskillig mer enn det som vises på selve stasjonen. En gammel lastebil …

I kjelleren står en bensinpumpe fra 1920-årene sammen med diverse pumper fra forskjellige perioder som strekker seg fra MIL benzin via BP og Norol til Statoil. Det står en istandsatt og registrert tankbil fra 1929 og en knottgenerator fra krigens dager – så hvis noen også har en lastebil fra før krigen … Entusiastene, som siden 1998 har nedlagt over 22.000 dugnadstimer i Lars Hilles gate, står klare til å montere generatoren. For øvrig har de bare én såkalt skomakerlampe og trenger en til. Men olje, gris, kjettinger, tennplugger og vifteremmer har de – hvis ikke vi gikk surr i kjellerens allehånde saker og ting.

Og så er det snart klart for en åpning igjen.