Ordfører Kristian Helland hadde finansbyråd Trond Tystad som forsterkning da statsminister Kjell Magne Bondevik dukket opp på ordførerkontoret for å bli orientert om den penible budsjettsituasjonen i Bergen.

Like i forveien overrumplet statsministeren byråd og partifelle Helen Noreide Fløisand som feiret 50-årsdagen med mottakelse i rådhusets møtesal i 14. etasje.

Forståelsesfull

Statsministeren var forståelsesfull, men ga ingen forpliktende løfter om friske penger da han like etter fikk overlevert en søknad om 100 mill. kroner fra Kristian Helland og Trond Tystad.

— Jeg visste før jeg kom hit at den økonomiske situasjonen er alt annet enn lett. Ved siden av Trondheim er Bergen den av storbyene som kommer dårligst ut i forbindelse med det statlige støttesystemet. Bergen får derfor 22 mill. kroner ekstra i direkte overføring neste år, sa han.

Statsministeren gjorde det klart at han vil snakke med kommunalminister Erna Solberg om den nye søknaden fra Bergen, siden hun kjenner forholdene best. Likevel ordla han seg på en måte som flere merket seg ekstra godt:

— Det er et stort beløp, så jeg vil være varsom med å si hva som vil skje. Men det har tidligere vært innvilget liknende søknader om forskudd på neste års rammetilskudd. Det vil derfor ikke være uhørt å gjøre noe i denne forbindelse.

30 mill. fra Stortinget?

Bondeviks positive holdning er godt nytt for byrådet som onsdag legger frem sin budsjettinnstilling 2. Etter at statsbudsjettet ble lagt frem og et flertall i bystyret gikk mot nedlegging av aldershjem og skoler, mangler byrådet 100 mill. kroner for å få budsjettet i balanse.

I den nye budsjettinnstillingen har Bergens Tidende grunn til å tro at byrådet satser på et bidrag fra Stortinget på nærmere 30 mill. kroner. I tillegg kommer byrådet til å ta ut et ekstra utbytte fra Bergen Tomteselskap på nærmere 15 mill. kroner. Men fortsatt mangler over 50 mill. kroner.