— Vi har ikke inngått noen som helst avtale med kommunen, sier daglig leder i Brann, Roald Bruun-Hanssen.

— Jeg kan bekrefte er at Brann og Brann Stadion som anleggseier pr. i dag ikke har inngått noen avtale som på noen måte forplikter oss overfor kommunen med hensyn til lokaler til barnehage, sier controller i Brann, Terje Martinsen.

75 barn uten sikker plass

De er med andre ord ikke sikkert at det kommer noen barnehage ved Brann Stadion. Like fullt har kommunen tildelt plassene i barnehagen for et par uker siden. 75 barn og deres foreldre forbereder seg nå til barnehagestart på Kniksens plass 1. september. De 24 stillingene i barnehagen, åtte som pedagogiske ledere og inntil 16 assistenter er også lyst ut. Søknadsfristen gikk ut for tre dager siden. Alt dette uten at kommunen med sikkerhet vet at barnehagen blir realisert.

— Det er jo det som sjokkerer oss i denne prosessen. Hvordan i all verden kan dette være mulig, spør leder for Nymark velforening, Kjetil Helle.

— Det virker jo veldig rart.

- Totalt useriøst

— Det er helt spesielt at en så stor og seriøs kommune som Bergen gjør noe så totalt useriøst, sier Simen Willgohs, bystyremedlem for SV.

Han forstår ikke hvordan kommunen kan love ut barnehage— og arbeidsplasser i en barnehage det slett ikke er sikkert blir noe av.- Det har vært enormt mye rot med denne barnehagen til nå. Det har ikke vært diskutert politisk i bystyret, slik at den er ikke politisk vedtatt, slik normalt er. I stedet må debatten tas i media. I tillegg er det masse problemer med lekeplasser og grøntareal, men byrådet har vist sin arroganse ved ikke å involvere bystyret, sier Willgohs.

— At det ikke foreligger leieavtaler, er helt hysterisk. Det er ikke noen sterk søknad fra barnehagebyråd Filip Rygg om å få fortsette, legger han til.

Vurderer utleie

Bruun-Hansen vil ikke si noe om hvor store sjansene er for at barnehagen faktisk blir etablert.

— Jeg vil ikke spekulere i det. Vi er spurt av kommunen om vi er interessert i å leie ut lokaler. Vi har sagt at vi vil vurdere det, men har informert kommunen om at for vår del er synspunktene til våre leietakere, idrettslaget og velforeningen viktige, sier han.

— Vi er utrolig glad for de signalene fra Brann. Vi har ønsket en god dialog med dem. Det ser det som vi får det til, sier leder for Nymark velforening, Kjetil Helle.

— Våre signaler er veldig tydelige. Vi ønsker ikke en barnehage på Kniksens plass. Det er spillemidler fra Norsk Tipping, Trond Mohn og Sparebanken Vest som har finansiert opprustningene av dette området. I dag fremstår det som et av landets flotteste nærmiljøanlegg for hundrevis av barn, unge og voksne.

Lytter til naboene

Onsdag skal velforeningen i møte med Bergen kommune. Der ønsker Brann også å stille.

Kjetil Helle håper møtet er ment å være mer enn et informasjonsmøte.

— Vi er jo i alle høyeste grad en berørt part. Vi har tidlig i denne prosessen sagt at vi ønsker å ta del i diskusjonen og bli invitert til møter. Vi kan stille på kort varsel, men er ikke blitt invitert tidligere, sier Helle.

— Vi er opptatt av at naboene og dagens leietakere skal være fornøyd og tilfreds med den situasjonen de eventuelt vil møte i forbindelse med en barnehage. Vi er helt avhengig av et godt forhold til dem, sier Terje Martinsen i Brann.

— Kommunen jobber for å finne løsninger som tilfredsstiller alle parter. Vi må vente litt for å se hvilke utfordringer som ligger i saken. Vi avventer de løsningene som kommunen vil foreslå med hensyn til trafikkavvikling, parkeringsløsninger og så videre.

Hvordan synes du kommunen opptrer i denne saken? Si din mening.