Gassfergene på rutesambandet Halhjem – Sandvikvåg ikke kommer inn til fergelemmene.

Nå skal sikringsbjelkene på fergelemmene fjernes. Dermed kan fergene komme i drift over nyttår.

Arbeidet med å fjerne sikkerhetsbjelkene starter i kommende uke, og vil være ferdig senest to uker etter jul. Da settes også de nye fergene i drift.

Ifølge prosjektleder Rune Sandven i Statens vegvesen er faren for at fergelemmene blir utsatt for kollaps uten bjelkene så liten at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å fjerne dem inntil man finner en annen løsning som kan erstatte bjelkene.

RUNE NIELSEN